Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24408

2019Z24408

(ingezonden 6 december 2019)

Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’? 1)
   
 2. Kunt u de toename van het aantal valincidenten verklaren, nu blijkt dat na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking ook nog een stijging is te zien? Zo niet, bent u bereid dit te onderzoeken?
   
 3. Deelt u de mening dat met het afschaffen van verzorgingstehuizen het gat tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis te groot is en dat het één van de oorzaken is van de toename van het aantal valincidenten? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Kunt u de toename van het aantal doden door late gevolgen van een val verklaren? Zo niet, waarom niet?
   
 5. Deelt u de mening dat door ouderen jaarlijks te screenen op verhoogd valrisico het aantal valincidenten kan afnemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
   
 6. Medicatiegebruik kan de aanleiding zijn voor een valincident; in hoeverre zou het aantal valincidenten bij ouderen voorkomen kunnen worden door een betere screening van medicatiegebruik, ofwel een medicatiebeoordeling?
   
 7. Kunt u in dit verband aangeven hoe het staat met de uitvoering van de motie-Geleijnse/Rutte? 2)
   
 8. Welke concrete, structurele acties worden opgepakt om valpreventie te verbeteren? Bent u bereid hier haast mee te maken?
   
 9. Bent u zich ervan bewust dat een betere valpreventie heel veel menselijk leed én veel zorgkosten kan besparen? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

 

1) Nos.nl, 4 december 2019, 'Elke dag dertien doden door ongelukkige val',  https://nos.nl/artikel/2313196-elke-dag-dertien-doden-door-ongelukkige-val.html

2) Kamerstuk 29477 nr. 581.


Gerelateerd

Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Het besluit van Gedeputeerde Staten Flevoland om gezonde edelherten en pasgeboren jongen af te schieten en de uitplaatsing van konikpaarden naar andere gebieden

Het bericht ‘Familie in rouw na drama in stal: dertien koeien komen om in eigen mest na explosie'

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over scholen die hun eigen regels voor aantallen toetsen op één dag aan hun laars lappen

Het artikel ‘14 doden per dag: 'Verlaag leeftijd oproep darmkankeronderzoek naar 50 jaar'

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl