Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24408

2019Z24408

(ingezonden 6 december 2019)

Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’? 1)
   
 2. Kunt u de toename van het aantal valincidenten verklaren, nu blijkt dat na correctie voor de veranderende leeftijdsopbouw van de bevolking ook nog een stijging is te zien? Zo niet, bent u bereid dit te onderzoeken?
   
 3. Deelt u de mening dat met het afschaffen van verzorgingstehuizen het gat tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis te groot is en dat het één van de oorzaken is van de toename van het aantal valincidenten? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Kunt u de toename van het aantal doden door late gevolgen van een val verklaren? Zo niet, waarom niet?
   
 5. Deelt u de mening dat door ouderen jaarlijks te screenen op verhoogd valrisico het aantal valincidenten kan afnemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
   
 6. Medicatiegebruik kan de aanleiding zijn voor een valincident; in hoeverre zou het aantal valincidenten bij ouderen voorkomen kunnen worden door een betere screening van medicatiegebruik, ofwel een medicatiebeoordeling?
   
 7. Kunt u in dit verband aangeven hoe het staat met de uitvoering van de motie-Geleijnse/Rutte? 2)
   
 8. Welke concrete, structurele acties worden opgepakt om valpreventie te verbeteren? Bent u bereid hier haast mee te maken?
   
 9. Bent u zich ervan bewust dat een betere valpreventie heel veel menselijk leed én veel zorgkosten kan besparen? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

 

1) Nos.nl, 4 december 2019, 'Elke dag dertien doden door ongelukkige val',  https://nos.nl/artikel/2313196-elke-dag-dertien-doden-door-ongelukkige-val.html

2) Kamerstuk 29477 nr. 581.


Gerelateerd

Het bericht ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport alle vogels op de luchthaven wil en mag doden

Het bericht dat het meer testen in de zorg doden had kunnen schelen.

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Zorgen om luchtvervuiling in Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?’

Het bericht ‘150 doden door corona in gehandicaptenzorg: ‘Deze groep wordt vergeten’'

Het artikel ‘Burgemeesters: doorgeslagen privacywet heeft extra doden gekost’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl