Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Overheid sponsort eigen verzet’Het artikel ‘Overheid sponsort eigen verzet’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24277

Vragen van de leden Van Wijngaarden (VVD), Van Dam (CDA) en Van Haga (Van Haga) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het artikel «Overheid sponsort eigen verzet» (ingezonden 5 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Overheid sponsort eigen verzet»?1

Vraag 2

In hoeverre deelt u de opvatting dat een deel van de 75 ontvangende «organisaties» die vorig jaar subsidies van bijna 105.000 euro ontvingen er een bedrijfsmodel van lijken te hebben gemaakt om te procederen tegen de Staat? Is het wenselijk dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld kleine buurtcomités ook dergelijke organisaties in aanmerking komen voor subsidie?

Vraag 3

In hoeverre is rechtsbijstand bedoeld voor actiegroepen als krakersgroepen die een oude scheepswerf bezetten als «culturele broedplaats»?

Vraag 4

Klopt hetgeen in het artikel vermeld staat dat u de ontstane praktijk reeds evalueert? Zo ja, wat wordt precies bezien en wanneer verwacht u hier een beeld van te hebben? Bent u van plan of bereid deze met de Kamer te delen?

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen afzonderlijk van elkaar te beantwoorden?


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Misstanden bij het Haga Lyceum

Het artikel ‘Overheid sponsort eigen verzet’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat Shell de Nationale Boomfeestdag van Staatsbosbeheer sponsort

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl