Tweedemonitor / Kamervraag / Het dreigend verlies bij Postnned StadskanaalHet dreigend verlies bij Postnned Stadskanaal

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24075

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het dreigend verlies bij Postnned Stadskanaal (ingezonden 4 december 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Tientallen banen bij Postnned Stadskanaal op de tocht door fusie PostNL en Sandd»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de fusie tussen PostNL en Sandd met behoud van zoveel mogelijk banen gepaard moet gaan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Heeft u bij de toestemming voor de fusie als voorwaarde gesteld dat alle bezorgers van Sandd zouden meegaan in de fusie of andere voorwaarden ten aanzien van baanbehoud?

Vraag 4

Deelt u de mening dat ook bezorgers die niet in juridische zin maar wel de facto bezorgers van Sandd zijn ook na de fusie in dienst zouden moeten blijven van de rechtsopvolger van Sandd, te weten het gefuseerde PostNL en Sandd? Zo ja, hoe gaat u hier in de richting van dit bedrijf op reageren? Bent u bereid een pleidooi te houden voor het in dienst houden van de genoemde bezorgers? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Zijn er nog meer franchisenemers van Sandd of PostNL waarbij ten gevolge van de fusie banen verloren dreigen te gaan? Zo ja, om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het en wat kunt u doen om banenverlies te voorkomen?


Gerelateerd

Het dreigend verlies bij Postnned Stadskanaal

Het sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal

Het bericht ‘Sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal is definitief'

Het bericht ‘Stadskanaal geeft sleutel aan provincie: ‘Je kunt alles wel kapotbezuinigen’

De voortgang van de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal

Het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Hoogeveen en Stadskanaal

Treant en de toekomst van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen

De voortgang van het behoud van de zorg in de regio

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl