Tweedemonitor / Kamervraag / Apen als proefdierenApen als proefdieren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24074

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over apen als proefdieren (ingezonden 4 december 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Politie inval in berucht horrorlaboratorium LPT»?1

Vraag 2

Is het waar dat het genoemde Nederlandse bedrijf apen uit een Duits proefdierbedrijf heeft geïmporteerd dat verdacht wordt van dierenmishandeling en fraude? Zo ja, om hoeveel apen gaat het?

Vraag 3

Heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de herkomst van deze apen gecontroleerd?

Vraag 4

Is de legale herkomst uit een legale fokinstelling van deze apen met zekerheid vast te stellen? Zo ja, wat is de uitkomst van die controle? Zo nee, gaat die herkomst alsnog vastgesteld worden?

Vraag 5

Wanneer heeft de NVWA het genoemde Tilburgse bedrijf voor het laatst gecontroleerd en wat waren de uitkomsten van die controle?

Vraag 6

Deelt u de mening dat om het risico dat, ondanks het verbod daarop, in het wild gevangen apen als proefdier worden gebruikt of worden verhandeld, alleen proefdieren uit gereguleerde fokprogramma’s zouden moeten worden gebruikt? Zo ja, hoe gaat u hier zorg voor dragen? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de handel in apen als proefdier met name vanwege het dierenwelzijn in het algemeen en in het kader van het terugbrengen van het aantal proefdieren ongewenst is en tenminste teruggebracht of beter nog verboden zou moeten worden? Zo ja, hoe gaat u hier verder gevolg aan geven? Wilt u dit in EU-verband gaan bepleiten? Zo nee, waarom niet?


Indiener

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 12448 )

Publicatiedatum
4 December 2019Gerelateerd

De handel in apen naar Europese proefdiercentra door een Nederlands bedrijf

Apen als proefdieren

Het bericht dat het BPRC apen infecteert met het vogelgriepvirus.

Onderzoek met apen voor de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19

Het testen van zenuwgassen op proefdieren door Defensie

Undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC

Het bericht dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook

De berichtgeving dat de Europese toelating van glyfosaat gebaseerd is op vervalste gegevens uit het Duitse horrorlaboratorium LPT

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl