Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vliegers Lelystad slaan alarm’Het bericht ‘Vliegers Lelystad slaan alarm’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24070

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Kröger (GroenLinks) en Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Vliegers Lelystad slaan alarm» (ingezonden 4 december 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Vliegers Lelystad slaan alarm»?1

Vraag 2

Klopt het dat er op Lelystad Airport driehonderd banen op de tocht staan?

Vraag 3

Klopt het dat vliegscholen, onderhouds- en andere luchtvaartbedrijven worden gedwongen de helft van hun vluchten te schrappen?

Vraag 4

Zijn de banen die verloren gaan als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport naar groot commercieel luchtverkeer meegenomen in de MKBA Lelystad Airport? Zo ja, hoe is dit geschat en wat is het aantal? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoeveel banen komen er volgens de MKBA naar schatting bij als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport? En hoe verhoudt dat aantal zich tot de banen die dreigen verloren te gaan?

Vraag 6

Wanneer de banen die verloren dreigen te gaan als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport worden meegenomen in de MKBA, valt de MKBA dan nog positief uit?

Vraag 7

Alle plussen en minnen tegen elkaar wegstrepend en verdringing meegerekend, hoeveel extra directe arbeidsplaatsen zal Lelystad Airport naar verwachting gaan opleveren binnen de gemeente Lelystad? Kunt u deze berekening post voor post toelichten?


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl