Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’Het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23708

2019Z23708

(ingezonden 29 november 2019)

Vragen van de leden Smals en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’? 1)

Vraag 2

Klopt het dat KLM onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld - met onder andere een expert van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) – naar mogelijk risicovol gebruik van Chroom-6 bij de KLM-groep?

Vraag 3

Op welke wijze is de Inspectie SZW tot op heden betrokken bij het gebruik van en onderzoek naar Chroom-6 bij de KLM-groep?

Vraag 4

Kunt u aangeven of er bij de KLM-groep een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is opgemaakt? Zo ja, is hierbij geconstateerd dat er Chroom-6 is en/of wordt gebruikt op vliegtuig(onderdelen)?

Vraag 5

Heeft de Inspectie SZW de afgelopen tien jaar controles uitgevoerd bij de KLM-groep, zowel na een incident als uit eigen beweging? Zo ja, is daarbij ook gecontroleerd op de aanwezigheid van Chroom-6?

Vraag 6

Kunt u aangeven of er breder in de vliegtuigindustrie kans is op risicovol gebruik van Chroom-6? Zo ja, welke activiteiten verricht de Inspectie SZW om de risico’s in kaart te brengen en bedrijven in de sector te helpen om veilig te werken met Chroom-6?

Vraag 7

Bent u bereid om de KLM-groep en mogelijk andere betrokken bedrijven in de sector te motiveren het advies van de commissie «Vergemakkelijk toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten» te volgen en daarmee een eventueel schadeafhandelingstraject aanzienlijk te verkorten? Zo nee, waarom niet?1) Telegraaf, 27 november 2019, https://www.telegraaf.nl/nieuws/456259418/klm-onderzoekt-blootstelling-aan-chroom-6


Gerelateerd

Het artikel ‘KLM onderzoekt blootstelling aan chroom-6’

Het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’

De doorlooptijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Het bericht 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' en het bericht 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur'

Het bericht 'Spanje wil tweede instorting toerisme voorkomen'

Het bericht ‘Fileleed A2 Weert-Eindhoven: ‘snelle’ maatregelen laten op zich wachten’

Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

De berichten ‘Spijkenisserbrug weer open na storing’ en ‘Problemen met Spijkenisserbrug en Haringvlietbrug voorbij’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl