Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23705

2019Z23705

(ingezonden 29 november 2019)

Vragen van het lid Regterschot (VVD) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’.

1

Heeft u kennisgenomen van het nieuwsartikel: ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’? 1)


2

Vindt u het terecht dat GGZ Nederland een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de onderhandelingen van een aantal zorgverzekeraars betreffende de acute ggz in 2020 en kunt u uw standpunt toelichten?

3

Klopt het dat tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen niet of nauwelijks onderhandeld is en wat is uw standpunt hierover? Bent u voornemens om partijen bij elkaar te brengen om de zorg voor patiënten weer centraal te stellen?


4

In hoeverre deelt u de mening dat geen enkele patiënt gebaat is bij het verschijnen van dit soort artikelen? Hoe kan in uw visie dit in de toekomst vermeden worden?

5

Bent u bekend met de bewering van GGZ Nederland dat er zes weken niets is gebeurd bij de zorgverzekeraars nadat op 1 oktober 2019 alle offertes waren ingediend? Zo ja, deelt u deze mening? Afhankelijk van uw mening hierover, wat vindt u hiervan en kunt u aangeven of dit leidt tot een risico bij de zorgplicht van de zorgverzekeraars?


6

Vindt u dat een zorgplafond een correct instrument is om de zorgkosten binnen de perken te houden en kunt u uw mening hierover toelichten?

1) Skipr.nl, 26 november 2020, 'GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars' https://www.skipr.nl/actueel/id40449-ggz-nederland-vraagt-nza-in-te-grijpen-bij-zorgverzekeraars.html


Gerelateerd

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’

Het bericht ‘NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht’

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Het bericht ‘NZa draait patiëntenstop Parnassia terug’

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

Het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl