Tweedemonitor / Kamervraag / De stand van zaken met betrekking tot transgenderzorgDe stand van zaken met betrekking tot transgenderzorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23697

2019Z23697

(ingezonden 29 november 2019)

Vragen van de leden Ellemeet en Özütok (beiden GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg over de stand van zaken met betrekking tot transgenderzorg

1. Deelt u de zorgen over de onverminderd lange wachttijden in de transgenderzorg en over het feit dat u, noch de kwartiermaker tot nu in staat bent om de problemen in de transgenderzorg op te lossen? 1)


2. Wanneer verwacht u dat de wachttijden wel binnen de Treeknormen liggen, aangezien u ‘geen garanties kan geven dat de wachttijden binnen afzienbare termijn binnen de Treeknormen liggen’?


3. Welk meetbaar doel voor het verkorten van wachttijden en indicatiestelling streeft u na? Wanneer wilt u dit bereikt hebben?


4. Hoe gaat gezorgd worden voor meer maatwerk in de transgenderzorg, een behoefte die blijkt uit het onderzoek van de kwartiermaker?


5. Kunt u aangeven in hoeverre er wordt gekeken naar lessen uit het buitenland met betrekking tot transgenderzorg en hoe deze worden en/of zijn overgenomen?


6. Hoe wordt precies opvolging gegeven aan de aanbevelingen van de kwartiermaker dat zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties meer overzicht kunnen geven over de zorg die beschikbaar is en welke zorg vergoed wordt? Wie gaat zorgdragen dat dit ook echt gebeurt? Hoe zal dit gebeuren?


7. Wanneer komt er een nieuw behoefte- en ervaringenonderzoek zoals de kwartiermaker adviseert, specifieker dan ‘over een paar jaar’? Bent u bereid dit in 2020 of 2021 weer uit te voeren?


8. Waarom is er minder gebruik gemaakt van de Subsidieregeling borstvergroting voor transgenders, zoals in de Najaarsnota 2019 is vermeld? Ligt dit aan het lage aantal operaties? Blijft dit subsidiebudget beschikbaar voor mensen die in 2020 of later pas geholpen worden door de lange wachttijden? 2)

9. Begrijpt u dat door uw taakopvatting over uw ‘activerende rol’ waarbij u partijen blijft aansporen, het idee ontstaat dat u het oplossen van de wachtlijsten als een inspanningsverplichting ziet, en niet als een resultaatverplichting? Deelt u de mening dat de problemen onder uw verantwoordelijkheid opgelost moeten worden?1) Kamerstuk 31 016, nr. 257.

2) Kamerstuk 35 350 XVI, nr. 2 - Artikel 2.2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.


Gerelateerd

Het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd door een monopolie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De te lange wachtlijsten in de transgenderzorg

De stand van zaken met betrekking tot transgenderzorg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl