Tweedemonitor / Kamervraag / Gebrek aan coördinatie bij de bestrijding van geweld tegen vrouwenGebrek aan coördinatie bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23504

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gebrek aan coördinatie bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen (ingezonden 28 november 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Geweld tegen vrouwen vergt een coördinator»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat er gezien het grote aantal dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende geld en menskracht wordt geïnvesteerd in het bestrijden van geweld tegen vrouwen?

Vraag 3

Vindt u dat de coördinatie van de bestrijding van geweld tegen vrouwen op dit moment voldoet? Zo ja, waarop baseert u deze mening? Zo neen, wat gaat u eraan doen om de bestrijding hiervan beter te laten coördineren?

Vraag 4

Hoe beschouwt u in dit verband het pleidooi van de directeur van de UN Women Nederland voor een nationaal coördinator?


Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 12354 )

Publicatiedatum
28 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl