Tweedemonitor / Kamervraag / De verkoop van EnecoDe verkoop van Eneco

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23497

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de verkoop van Eneco (ingezonden 28 november 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ««Eneco-jackpot» voelt voor 44 gemeenten als de zilvervloot»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat, nadat eerst Essent in buitenlandse handen viel en daarna Nuon, niet ook Eneco aan het buitenland verpatst moet worden?

Vraag 3

Deelt u de mening dat Eneco, dat in handen is van 44 Nederlandse gemeenten, feitelijk van de Nederlandse belastingbetaler is? Deelt u de mening dat het kwalijk is dat deze 44 gemeenten hebben gekozen voor het spekken van hun eigen gemeentekas en het publieke belang uit het oog verloren zijn?

Vraag 4

Welke gevolgen heeft de verkoop van Eneco voor de mensen die daar momenteel hun brood verdienen (wetende dat bij Essent en Nuon, sinds de verkoop aan het buitenland, duizenden banen verloren zijn gegaan)? Hoe gaat u voorkomen dat mensen op straat komen te staan?

Vraag 5

Welke gevolgen heeft de verkoop voor de ruim twee miljoen klanten van Eneco? Hoe gaat u ervoor zorgen dat hun energierekening niet nog verder stijgt, maar juist substantieel omlaag gaat?

Vraag 6

Deelt u de mening dat we niet afhankelijk moeten worden van een buitenlands, in dit geval Japans, bedrijf zonder enige binding met Nederland, maar dat Eneco in Nederlandse handen moet blijven? Wat gaat u doen om de verkoop van Eneco tegen te houden?


Indiener

Alexander Kops (PVV)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


descriptionAccess ( 12364 )

Publicatiedatum
28 November 2019Gerelateerd

De verkoop van Eneco

Het bericht ‘Verkopers van Eneco toch niet zo braaf’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het niet verkopen van ABN AMRO en het miljardenverlies op deze aandelen

Mogelijke integriteitsschendingen bij de verkoop van het pand Noordeinde 64/64a te Den Haag

De verkoop van hofjeswoningen door woningcorporaties

Het bericht 'Utrecht stemt in met verkoop monumentale woningen door Stadsherstel Midden Nederland'

Het bericht ‘KNLTB in beroep tegen uitspraak AP’ en ‘Boete voor tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl