Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat mensen niet meer naar buiten durven vanwege een gebrek aan openbare toilettenHet bericht dat mensen niet meer naar buiten durven vanwege een gebrek aan openbare toiletten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z23113

2019Z23113

(ingezonden 25 november 2019)

Vragen van de leden Hijink (SP) en Van Raak (SP) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat mensen niet meer naar buiten durven vanwege een gebrek aan openbare toiletten

1. Waarom doen 189 gemeenten niets aan het plaatsen van openbare toiletten? (1)

2. Snapt u de zorgen van mensen met een aandoening die afhankelijk zijn van deze publieke voorziening? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het ermee eens dat niet alleen mensen met een specifieke aandoening zullen profiteren van meer openbare toiletten? Zo nee, waarom niet?

4. In hoeverre voldoet Nederland in dit verband aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

5. Bent u bereid te onderzoeken of en hoe een minimumnorm kan worden opgelegd aan gemeenten voor toegankelijke openbare toiletvoorzieningen? Zo nee, waarom niet?

(1) Binnenlands Bestuur, 'Meer openbare toiletten gewenst' https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/meer-openbare-toiletten-gewenst.240235.lynkx

Indiener

Ronald van Raak (SP)

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Raymond Knops (CDA)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 12290 )

Publicatiedatum
25 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl