Tweedemonitor / Kamervraag / De arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgendenDe arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgenden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22627

Vragen van de leden De Pater-Postma en Palland (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgenden (ingezonden 20 november 2019).

Vraag 1

Herinnert u zich de aangenomen motie van de leden Van Meenen en De Pater-Postma van 4 september 2019, waarin u is gevraagd om een arbeidsmarktvisie en een plan om de arbeidskrapte in de kinderopvang op te lossen? Wanneer kan de Kamer dit plan tegemoetzien? 1

Vraag 2

Bent u bekend met het bericht dat het tekort aan personeel in de kinderopvang blijft toenemen en dat de kinderopvang samen met de bouw en horeca inmiddels tot de branches behoort met het hoogste aantal openstaande vacatures? 2

Vraag 3

Deelt u de mening dat het van groot belang is dat er voldoende personeel is voor het op een verantwoorde en veilige manier kunnen opvangen van kinderen in de kinderopvang?

Vraag 4

Is het u bekend dat de arbeidskrapte wordt vergroot door een door de sociale partners vastgestelde en aangescherpte lijst met opleidingen, waardoor onder andere gediplomeerde kraamverzorgsters niet kunnen worden ingezet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat gediplomeerde en ervaren kraamverzorgsters in tijden van arbeidskrapte, bij uitstek geschikt zijn om ingezet te worden op babygroepen in de kinderopvang? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Constaterende dat de cao Kinderopvang tot eind 2019 loopt en de onderhandelingen over een nieuwe cao reeds zijn begonnen en een goede gelegenheid bieden om de lijst met opleidingen snel aan te passen en minder rigide te maken, bent u bereid om zo spoedig mogelijk met de sociale partners in gesprek te gaan en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om arbeidskrapte tegen te gaan door aanpassing van de opleidingenlijst?

Vraag 7

Wilt u daarbij in het bijzonder benadrukken dat de lijst zodanig moet worden aangepast, dat gediplomeerde en ervaren kraamverzorgenden voortaan kunnen worden ingezet op de babygroep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wilt u tevens in het door u toegezegde actieplan aandacht besteden aan het kunnen inzetten van zij-instromers, zoals nu ook in het onderwijs gebeurt, en aan de inzet van kraamverzorgenden in de kinderopvang?

Vraag 9

Wilt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019?


X Noot
1

Kamerstuk 31 322, nr. 400

X Noot
2

UWV, 6 september 2019, Moeilijk vervulbare vacatures: landelijk overzicht beroepen UWV, https://www.uwv.nl/overuwv/Images/moeilijk-vervulbare-vacatures-2019.pdf


Gerelateerd

De arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgenden

Het verwachte personeelstekort in de kinderopvang deze zomer

Het bericht dat kraamverzorgenden achter blijven in salaris

De effecten van de coronacrisis op kraamverzorgenden

Geen beroeps- en bezwaarprocedure compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Het bericht ‘Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao'

Het bericht ‘Nieuwe ouders moeten vaak kraamverzorgende delen door fors personeelstekort’

Een gezin waarvan de vrouw werkt, de man permanent in een WLZ-instelling verblijft en de kinderen dus geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat de man niet werkt ondanks dat in dit in 2002 in de wet geregeld zou worden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl