Tweedemonitor / Kamervraag / De veiligheid van en toezicht op indoor kartbanenDe veiligheid van en toezicht op indoor kartbanen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22484

2019Z22484

(ingezonden 19 november 2019)

Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de minister voor Medische Zorg over de veiligheid van en toezicht op indoor kartbanen

1. Bent u bekend met het artikel ‘Toezicht kartbanen ontbreekt: gemeenten en autosportbond willen keuring’? 1)

2. Bent u ermee bekend hoeveel mensen per jaar in het ziekenhuis belanden na een ongeval op een indoor kartbaan?

3. Kunt u aangeven aan welke wettelijke veiligheidsregels indoor kartbanen die zich niet op attractieparken bevinden, moeten voldoen?

4. Zijn er regels voor deze indoor kartbanen ten aanzien van het parcours, de eisen waaraan karts moeten voldoen, minimumleeftijd, de aanwezigheid van éénduidige veiligheidsinstructies, etc.? Zo ja, welke? Wie stelt deze op? Zo nee, waarom niet?

5. Klopt het dat geen toezicht wordt gehouden op indoor kartbanen? Zo nee, welke instantie houdt toezicht op indoor kartbanen? Zo ja, waarom niet? Welke bevoegdheden hebben gemeenten in deze?

6. Kunt u aangeven wanneer de indoor kartbaan aansprakelijk is voor persoonlijk letsel?

7. Vindt u dat er eenduidige veiligheidsregels en toezicht zouden moeten komen op indoor kartbanen die geen onderdeel zijn van een attractiepark? Zo ja, op welke wijze wilt u hier gevolg aan geven? Zo nee, waarom niet?

1) RTL, 16 november 2019, 'Toezicht kartbanen ontbreekt: gemeenten en autosportbond willen keuring' https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4921326/kartbanen-toezicht-autosportbond-gemeenten-karten-inspectie


Indiener

Jaco Geurts (CDA)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


descriptionAccess ( 12190 )

Publicatiedatum
19 November 2019Gerelateerd

De veiligheid van en toezicht op indoor kartbanen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de NVWA

Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

De eerdere beantwoording over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Kleine en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland

Het kort geding met betrekking tot onderbouwing ministeriële voernormen

Het tekortschietende toezicht op malafide bewindvoerders

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl