Tweedemonitor / Kamervraag / Het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad AirportHet uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22343

2019Z22343

(ingezonden 18 november 2019)

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport.

1. Kent u het bericht 'Geheim rapport: Lelystad Airport kan Schiphol ruimte bieden'? 1)


2. Klopt het dat in dit rapport staat vermeld dat, een paar jaar na de opening, vooral nieuwe prijsvechters zich op Lelystad Airport zullen vestigen? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Kent u het bericht "Geen prijsvechters vanaf Lelystad? 'Ze kunnen ons niet weren', zegt Wizz Air"? 2)


4. Wat is uw reactie op de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet geweerd kunnen worden van Lelystad Airport?


5. Klopt de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet geweerd kunnen worden van Lelystad Airport? Zo nee, hoe zit het dan? Zo ja, wat gaat u daaraan doen?


6. Hoe gaat u de prijsvechters duidelijk maken dat ze zich geen illusies hoeven te maken, omdat een meerderheid in de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken tegen autonome groei en vracht op Lelystad Airport? 3)


7. Als het puntje bij paaltje komt, kiest u dan voor de prijsvechters of voor de democratie?

8. Waarom maakt u geen gebruik van het momentum in diverse dossiers om de plannen voor Lelystad Airport definitief af te blazen, wat net als een stevige krimp van de luchtvaartsector, goed zou zijn voor klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier?


9. Kunt u, als opdrachtgever van dit rapport, toelichten hoe het mogelijk is dat dit rapport al door de NOS kon worden ingezien, voordat het ter beschikking is gesteld aan de Tweede Kamer?


10. Bent u bereid om dit rapport per direct aan de Tweede Kamer toe te zenden? Zo nee, waarom niet?


11. Hoe lang wilde u dit rapport aanvankelijk nog geheim houden?


12. Waarom wilde u dit rapport nog geheim houden?


13. Hoe plaatst u het lekken van dit rapport naar de pers, voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd, binnen uw doelstelling om transparant met de buitenwereld te communiceren?


14. Hoe plaatst u het lekken van dit rapport naar de pers, voordat de Tweede Kamer is geïnformeerd, binnen uw doelstelling om het vertrouwen te herstellen inzake het dossier Lelystad Airport?


15. Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden, zonder naar eerdere antwoorden te verwijzen?


1) Website NOS, 7 november 2019 (https://nos.nl/artikel/2309445-geheim-rapport-lelystad-airport-kan-schiphol-ruimte-bieden.html)

2) Website NRC, 11 november 2019 (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/11/geen-prijsvechters-vanaf-lelystad-ze-kunnen-ons-niet-weren-zegt-wizz-air-a3979977)

3) Motie-Laçin c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 565)


Gerelateerd

Het uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport en de stelling van Wizz Air dat prijsvechters niet kunnen worden geweerd vanaf Lelystad Airport

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het aanwenden van zijn invloed, als gevolg van de staatsdeelneming Schiphol, om de behandeling van de aangevraagde natuurvergunning voor Lelystad Airport op te schorten.

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM

De bonus voor de topman van Air France-KLM

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl