Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in WestHet bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22238

2019Z22238

(ingezonden 15 november 2019)

Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister voor Milieu en Wonen over het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

1. Kent u het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop bezet sociale huurwoning in West’? 1)


2. Wanneer beantwoordt u de schriftelijke vragen over het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’ die 16 oktober 2019 zijn ingediend? (2019Z19786)

3. Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot bij de vorige bezetting in Oud-West heeft gewacht met het doen van aangifte tegen de krakers van actiegroep Niet Te Koop?

4. Heeft woningcorporatie Stadgenoot aangifte gedaan bij de huidige bezetting in West? Zo ja, binnen welke termijn heeft zij dat gedaan? Zo nee, kunt u deze woningcorporatie direct oproepen om aangifte te doen?


5. Deelt u de mening dat een woningcorporatie altijd direct aangifte moet doen als er een strafbaar feit tegen haar wordt gepleegd?

6. Bent u bereid om woningcorporaties op te roepen altijd direct aangifte te doen als een sociale huurwoning wordt bezet? En bent u bereid om in het geval dat een woningcorporatie dit niet doet, de Autoriteit Woningcorporaties te vragen die woningcorporatie een aanwijzing te geven om dit wél te doen?
1) https://www.parool.nl/amsterdam/actiegroep-niet-te-koop-bezet-woning-in-west~bc805c76/

Indiener

Daniel Koerhuis (VVD)


Gericht

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Access ( 12162 )

Publicatiedatum
15 November 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De bijeenkomst op het ministerie met de regiegroep "Wet BIG II" op 10 september 2019

De invoer van een lading visolie afkomstig uit West-Sahara

E-Court

Het (mogelijke) gebruik van chemische middelen tijdens militaire operatie in West Papoea door het door het Indonesische leger

Het bericht dat tientallen soorten exotische dieren, waaronder apen, gewoon te koop zijn via Marktplaats en Facebook

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl