Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’



Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22237

2019Z22237

(ingezonden 15 november 2019)

Vragen van het lid Aukje de Vries en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

1. Kent u het bericht 'MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan'? 1) Wat vindt u van het bericht?

2. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de afhandeling en uitkering van de schadevergoeding door MSC Zoë?

3. Kunt u aangeven hoe het contact met de rederij en de verzekeraar van de rederij verloopt?

4. Kunt u aangeven waarom de volledige opruimkosten nog maar slechts deels zijn vergoed door de rederij en waarom de afhandeling zo oneindig lang duurt?

5. Wat vindt u van het feit dat direct gemaakte opruimkosten nog maar slechts deels vergoed zijn door rederij MSC, 11 maanden na het verliezen van de 342 containers? Hoe moet dit gezien worden tot eerdere uitspraken die u deed in de brief van 10 juli 2019, waarbij u blijft inzetten op snelheid? 2)

6. Wanneer kan de afhandeling van de schade door de rederij naar tevredenheid eindelijk opgelost worden (want het geduld begint behoorlijk op te raken)? Kan dit uiterlijk eind 2019 zijn afgehandeld c.q. kan het geld dan uiterlijk zijn overgemaakt?

7. Hoelang wacht u nog totdat er stevigere juridische instrumenten worden ingezet? Hoe moet dit gezien worden tot eerdere uitspraken die u deed in de antwoorden op de vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra over het bericht 'Natuurorganisaties willen weten: waar blijft de schadevergoeding voor de aangespoelde containers (d.d. 2 oktober 2019), waarbij u inzet op juridische middelen indien de minnelijke overeenstemming niet mogelijk is? 3)

8. Welke juridische instrumenten kan en/of gaat u inzetten? Wanneer gaat u deze inzetten?

7. Bent u het eens dat de schade-afhandeling nu eindelijk eens snel moet worden afgerond en juridische middelen op korte termijn moeten worden ingezet indien afhandeling niet snel plaatsvindt?

1) Leeuwarder Courant, 13 november 2019, 'MSC Zoe: nog twee containers en een regeling te gaan' (https://www.lc.nl/friesland/MSC-Zoe-nog-2-containers-en-een-regeling-te-gaan-25017889.html)

2) Kamerstuk 29684, nr 184

3) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 190


Gerelateerd

Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’

Het bericht 'Natuurorganisaties willen weten: waar blijft de schadevergoeding voor de aangespoelde containers?'

Het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

Het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl