Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener’Het bericht ‘Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22116

2019Z22116

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener’ (ingezonden 14 november 2019)

1. Bent u bekend met het bericht ‘Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener’? 1)

2. Herkent en onderschrijft u de resultaten van de 'stroomranking'? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe verklaart u de beperkte stijging in afname van groene stroom door zakelijke consumenten?

4. Op welke wijze stimuleert u de afname van groene stroom door zakelijke afnemers?

5. Op het onderdeel ‘investeringen’ oordelen de onderzoekers een voldoende, met name door grote investeringen in windenergie, herkent u deze resultaten? En waar ziet u kansen voor energieleveranciers om het aantal duurzame energieopwekkingsprojecten te vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van lange termijn inkoopcontracten van Nederlandse windstroom, naar voorbeeld van de NS?

6. Deelt u de mening dat het interessant is om te overwegen om bedrijven in het jaarverslag te laten rapporteren over inkoop van stroom? Zo ja, bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

7. Overweegt u om de Wet milieubeheer snel te verruimen, door naast investeringen in energiebesparing die zich binnen vijf jaar terugverdienen, ook investeringen in energieopwekking op te nemen? En zo ja, bent u bereid om dit voor zonnepanelen op te rekken naar zeven jaar om zo het aantal zonnedaken in Nederland snel te vergroten?

8. Deelt u de mening dat het inprijzen van milieuschade, waarover het Cultureel Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder goede rapporten schreven, de afname van groene stroom kan versnellen, bijvoorbeeld via de afgesproken CO2-heffing in het Klimaatakkoord? Wanneer verwacht u de CO2-heffing te kunnen invoeren? 2) 3)

1) Nos.nl, 'Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener' (https://nos.nl/artikel/2309497-milieuorganisaties-stroom-wordt-nauwelijks-groener.html)

2) https://www.cpb.nl/publicatie/circulaire-economie-economie-en-ecologie-in-balans

3) https://www.pbl.nl/publicaties/fiscale-vergroening-belastingverschuiving-van-arbeid-naar-grondstoffen-materialen-en-afval

Indiener

Matthijs Sienot (D66)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 12145 )

Publicatiedatum
14 November 2019
Gerelateerd

Het bericht ‘Milieuorganisaties: stroom wordt nauwelijks groener’

Het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

De plasticvervuiling en het gebrek aan actie van de Nederlandse regering.

Het bericht ‘Nederland verontwaardigd: ‘onze’ Clauscentrale wil stroom gaan leveren aan België’

Het bericht dat een glastuinbouwbedrijf door de verhoogde Opslag Duurzame Energieheffing (ODE) overschakelt van elektriciteit naar gas

De virtuele verkoop van groene stroom aan Amazon

De berichten 'Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden' en 'Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert'

Het bericht ‘Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl