Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’Het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z22102

2019Z22102Vragen van de leden Van der Linde en Yeşilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’ (ingezonden 14 november 2019)

1. Bent u bekend met het artikel ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’? 1)

2. Kunt u aangeven hoe groot het probleem is met simpele witwasconstructies, waarbij geleend geld uit het buitenland zonder problemen gebruikt kan worden voor aankopen in Nederland? Kunt u specifiek ook aangeven hoe groot het probleem is met dit soort simpele witwasconstructies in Noord-Brabant?

3. Hoe vaak komt de genoemde loanback-constructie voor? Hebben de bevoegde instanties voldoende middelen en slagkracht om deze constructies tegen te gaan?

4. Hoe kan de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en poortwachters in dit soort zaken worden verbeterd? Welke relatie heeft dit bericht met het onlangs verschenen Plan van aanpak witwassen? 2) Bevestigt deze zaak de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft deze aanleiding tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?

5. Onderkent u dat een verruiming van het bedrag dat u ter beschikking stelt, oplopend tot een structureel bedrag van € 29 miljoen vanaf 2021 voor de intensivering van opsporing van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning aan de FIOD, de Belastingdienst, de FIU-Nederland en het OM, problemen rondom de angst bij welwillende meldingsplichtigen niet weg kan nemen? Zo nee, op welke manier ziet u hier een oplossing voor?

1) Algemeen Dagblad (25 oktober 2019): https://www.ad.nl/binnenland/drugskartel-waste-opbrengsten-wit-nederlandse-banken-hadden-moeten-ingrijpen~a464c597/

2) Kamerstuk 31477, nr. 41


Gerelateerd

Het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘EU-leiders willen sancties tegen Wit-Rusland en eisen vrijlating Protasevitsj’

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

Het bericht dat Wit-Rusland ongeveer 1 miljard euro ontvangt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

FATCA en de Accidental Americans

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl