Tweedemonitor / Kamervraag / Geweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte PietGeweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21956

2019Z21956Vragen van de leden Van den Hul, Gijs van Dijk (beiden PvdA), Paternotte, Groothuizen (beiden D66), Van den Berge en Özütok (beiden GroenLinks) aan de minister-president en de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over geweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (ingezonden 13 november 2019)1

Kent u de berichten 'Activisten vernielen ruiten en auto’s bij bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet' en 'Kick Out Zwarte Piet regelt extra beveiliging'? 1) 2)

2

Deelt u de mening dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering betekenen dat een congres van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) ongestoord moet kunnen verlopen?

3

Deelt u de mening dat de wijze waarop de genoemde bijeenkomst door tegenstanders werd verstoord met geweld en intimidatie de grenzen van de vrijheid van meningsuiting ver te buiten gaat en sterk veroordeeld dient te worden?

4

Waren de lokale autoriteiten op de hoogte van de genoemde bijeenkomst?

5

Wat is er - gezien de verschillende uitingen van geweld en intimidatie jegens KOZP en demonstranten met een vergelijkbare boodschap vorig jaar - gedaan om een veilig verloop van deze bijeenkomst te waarborgen?

6

Waren de oproepen van Pegida en de in het bericht genoemde ondernemer bij de lokale autoriteiten bekend? Zo ja, wat is er gedaan om ongeregeldheden te voorkomen en waarom is dit niet gelukt? Zo nee, hoe verklaart u dat deze oproepen tot geweld niet bekend waren bij het bevoegd gezag?

7

Waren de tegenacties tijdens het congres van KOZP vantevoren bekend? Zo ja, waren die toegestaan, hoe zijn de veiligheidsrisico’s ingeschat en welke opvolging is hier aan gegeven?

8

In hoeverre geeft in uw ogen Pegida met dergelijke acties aan zich te willen bedienen van anti-democratische middelen?

9

Hoe beoordeelt u het voornemen van KOZP om – gezien het tegen hen gerichte geweld vorig jaar en jongstleden zaterdag – zelf beveiliging te gaan organiseren? Bent u bereid hierover met de actiegroep(en) in gesprek te gaan?

10 Hoe ondersteunt u gemeenten, burgemeesters en andere ordehandhavers om ervoor te zorgen dat toekomstige activiteiten van KOZP en Sinterklaasintochten vreedzaam kunnen verlopen?

10

In hoeverre verwacht u dat de bevoegde autoriteiten de vrijheid van meningsuiting rondom de Sinterklaasintocht dit jaar waarborgen zonder dat demonstraties uit veiligheidsoverwegingen verboden moeten worden?

11 Bent u ervan op de hoogte dat kinderdagverblijven, die een inclusief Sinterklaasfeest willen vieren in Den Haag, zich ook bedreigd voelen? Zo ja, hoe gaat u hun veiligheid garanderen?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór 16 november 2019?

1) NRC.nl, 8 november 2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/08/bijeenkomst-kick-out-zwarte-piet-in-den-haag-bestormd-a3979715

2) NOS.nl, 10 november 2019, https://nos.nl/artikel/2309923-kick-out-zwarte-piet-regelt-extra-beveiliging-dreiging-niet-serieus-genomen.html


Gerelateerd

Geweld tegen de actiegroep Kick Out Zwarte Piet

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht 'Bol.com verkoopt geen producten en boeken meer waarop Zwarte Piet staat'

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De zwarte en grijze lijst van belastingparadijzen

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl