Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport 'FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun'Het rapport 'FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21689

2019Z21689Vragen van de leden Westerveld en Özütok (GroenLinks) aan de ministers voor Medische Zorg en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het rapport 'FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun' (ingezonden 11 november 2019)

1. Heeft u kennisgenomen van het rapport FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun', gepubliceerd op 4 november 2019, van de onderzoeker Van den Burg van de University of Twente? 1)

2. Erkent u dat het niet uit te leggen is dat gemeenten met grote tekorten op het sociaal domein, zich soms gedwongen voelen om tientallen miljoenen over te maken naar betaald voetbalorganisaties?

3. Bent u het eens dat staatssteun aan betaald voetbalorganisaties leidt tot een oneerlijk voordeel op sportief vlak in de voetbalcompetities?

4. Heeft u kennisgenomen van de constatering in bovengenoemd rapport dat er in het geval van FC Twente sprake is van onrechtmatige steun?

5. Heeft u kennisgenomen van de conclusie in het rapport dat de Europese Commissie rechtsongelijkheid creëert omdat in het geval van FC Twente niet wordt ingegrepen?

6. Bent u het eens dat er een lacune is wanneer de Europese Commissie alleen de klachten van profvoetbalclubs en gemeenten in behandeling neemt, en niet meer de klachten van bijvoorbeeld burgers of organisaties die geraakt worden door de financiële keuzes vanwege (onrechtmatige) steun aan voetbalclubs?

7. Bent u het eens dat uw huidige uitgangspunt dat ‘het correct naleven van de staatssteunregels primair aan gemeenten zelf is’ (antwoorden op schriftelijke vragen, nr 2019Z07288), niet leidt tot deugdelijk onderzoek naar mogelijke staatssteun door de Europese Commissie, aangezien gemeenten dit niet altijd zelf aangeven zoals in het geval van FC Twente? 2)

8. Bent u het eens dat wanneer gemeenten zelf primair verantwoordelijk zijn om onderzoek te vragen naar mogelijke staatssteun aan de Europese Commissie wanneer zij besluiten steun te geven aan een lokale voetbalclub, hier een risico bestaat dat ‘de slager zijn/haar eigen vlees keurt’ of beter gezegd, dat de slager mag beslissen of het vlees al dan niet gekeurd wordt?

9. Bent u het eens dat het goed zou zijn als gemeenten de wettelijke plicht krijgen om een steunconstructie voor advies aan te melden bij de Europese Commissie?

10. Vindt u dat het Rijk op dit moment “de goede naleving van de staatssteunregels bevordert en faciliteert” zoals u stelde in antwoord op eerdere schriftelijke vragen? 3)

11. Meent u dat dit bevorderen en faciliteren door het Rijk op dit moment effectief is en in voldoende mate zorgdraagt dat staatssteunregels niet worden overtreden door gemeenten?

12. Hoe borgt u dat gemeenten bij een verzoek tot steun aan voetbalclubs niet bijna gedwongen zijn om hiermee in te stemmen omdat zij anders met (financiële) problemen achterblijven, zoals een onverkoopbaar en/of onbruikbaar stadion?

13. Bent u bereid bij de Europese Commissie aan te kaarten dat de huidige procedure waarbij de Europese Commissie alleen klachten van gemeenten en profvoetbalclubs in behandeling neemt, niet leidt tot de gewenste kritische onderzoekshouding van de Europese Commissie ten aanzien van staatssteun aan voetbalclubs?

14. Bent u bereid de Europese Commissie te vragen gemeenten te verplichten tot het aanmelden van een steunconstructie voor advies bij de Europese Commissie?

15. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór 29 november, in verband met het Wetgevingsoverleg Sport op 2 december a.s.?

1) Economische Statistische Berichten', 4 november 2019 (https://www.esb.nu/blog/20056042/europa-creeert-rechtsongelijkheid-bij-steun-voor-profvoetbal)

2) Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2018-2019, nr. 2849

3) Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2018-2019, nr. 2849


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl