Tweedemonitor / Kamervraag / Het protest van de eilandraadsleden van SabaHet protest van de eilandraadsleden van Saba

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21687

2019Z21687Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het protest van de eilandraadsleden van Saba (ingezonden 11 november 2019)

1 Begrijpt u de frustratie van de leden van de eilandsraad van Saba dat zij hun financiën op orde hebben, maar nauwelijks structureel budget krijgen voor het voeren van beleid? 1)

2 Deelt u mijn opvatting dat het voor Saba gekozen beleid om het lokale bestuur meer taken zélf te laten uitvoeren ook betekent dat het eiland meer vrij besteedbaar budget moet hebben? Zo nee, waarom niet?

3 Deelt u de opvatting dat de politieke stabiliteit en de financiële degelijkheid van Saba ook ruimte biedt voor een eigen beleid ten opzichte van Saba, los van het gezamenlijke beleid voor alle drie de BES-eilanden?

4 Bent u bereid in overleg te treden met de eilandsraad van Saba, met als inzet het onderlinge vertrouwen te herstellen?

5 Bent u bereid als coördinerend minister te bezien hoe wij Saba meer vrij besteedbare middelen en beleidsvrijheid kunnen geven?

1) The Daily Herald, 8 november 2019, 'Members walk out of Island Council to protest lack of structural funds' (https://www.thedailyherald.sx/islands/92319-members-walk-out-of-island-council-to-protest-lack-of-structural-funds)


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 12077 )

Publicatiedatum
11 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl