Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21620

2019Z21620

Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’ (ingezonden 8 november 2019)

1. Bent u bekend met het bericht ‘70 voetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’? 1)


2. Zijn de signalen van criminaliteit bij de 70 amateurvoetbalclubs bij u bekend? Zo ja, welke acties zijn tot nu toe ondernomen en welke acties bent u voornemens te ondernemen?

3. Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat criminelen over de rug van amateurvoetbalclubs en dus sportende kinderen hun criminele activiteiten uitoefenen? Zo ja, welke maatregelen acht u nodig om de strijd aan te gaan tegen deze criminelen? Zo nee, waarom niet?4. Op welke wijze worden de amateurvoetbalclubs ondersteund, zodat zij op tijd criminele bemoeienis herkennen en daartegen op kunnen treden?


5. Bent u bereid om met de KNVB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de politie in gesprek te gaan over dit probleem? Zo ja, op welke termijn zal dit gebeuren en wanneer verwacht u een terugkoppeling hiervan naar de Tweede Kamer te kunnen sturen? Zo nee, waarom niet?


6. Zijn dergelijke signalen ook bekend bij andere sportverenigingen? Zo ja, kunt u aangeven hoe groot dit probleem is en wat er gedaan wordt tegen criminele inmenging? Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen naar de mogelijke omvang en aard van criminele beïnvloeding in de sport?

1) RTLnieuws.nl, 7 november 2019, https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4905981/voetbalclubs-criminelen-amateurs-ondermijning-enquete
Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 8 november 2019 (vraagnummer 2019Z21619).


Gerelateerd

Het bericht ‘70 amateurvoetbalclubs zien signalen van criminaliteit op de vereniging’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat criminelen en amateurvoetbalclubs infiltreren

De invloed van criminelen op het amateurvoetbal

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘vuurwapens, explosieven en cocaïne: schoolkoepels slaan alarm over criminele leerlingen’ en de uitzending van Jinek van 21 februari 2020

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl