Tweedemonitor / Kamervraag / De moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino GuajajaraDe moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21427

2019Z21427Vragen van de leden Van Raan (PvdD), Diks (GroenLinks), Bouali (D66) en Van de Hul (PvdA) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken over de moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara (ingezonden 7 november 2019)

1. Kunt u bevestigen dat de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara van de Guajajara-stam in zijn gebied Araribóia is vermoord door illegaal opererende houthakkers? 1)

2. Bent u op de hoogte van het feit dat Sônia Guajajara, van dezelfde stam als Paulo Paulino Guajajara, lid is van een delegatie van Braziliaanse inheemse leiders die ten tijde van de moord bezig was met een bezoek aan Europa om aandacht te vragen voor het lot van de Braziliaanse inheemse stammen?

3. Kunt u bevestigen dat het geweld tegen de inheemse bevolking van Brazilië alsook illegale landdiefstal van inheemse bevolking sinds de verkiezing van president Bolsonaro is toegenomen?

4. Wat vindt u van de opstelling van Bolsonaro tegenover de oorspronkelijke bevolking van Brazilië?

5. Hoe duidt u de oproep van Sônia Guajajara, die voorstelt om de invoer van producten uit conflictgebieden te verbieden?

6. Op welke wijze beziet u het handerlsverdrag tussen de EU en Mercosur in het licht van de grove mensenrechtenschendingen alsook de zware wissel op klimaat in Brazilië?

7. Welke acties gaat u concreet ondernemen in het licht van uw eigen constatering dat “in Brazilië een klimaat lijkt te ontstaan waarin illegale ontbossing, illegale activiteiten in de Amazone en acties tegen de inheemse bevolking zich in toenemende mate in een tendens van straffeloosheid kunnen voltrekken”? 2)

8. Bent u bereid de ambassadeur op korte termijn te verzoeken met de Braziliaanse regering te spreken over bescherming van minderheden en het implementeren van het Klimaatakkoord van Parijs, evenals de verduurzaming van handelsketens en kunt u hierover de kamer informeren?

1. "Inheemse activist gedood: ‘Wij betalen met ons leven voor jullie handelsverdrag’", Trouw, 2 november 2019.

2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 521


Gerelateerd

De moord op de Braziliaanse activist Paulo Paulino Guajajara

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De aanhoudende mensenrechtenschendingen en ontbossing in Brazilië.

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

De aanhoudende mensenrechtenschendingen in het Amazoneregenwoud, de plannen van president Bolsonaro van Brazilië om het Amazonewoud verder te vernietigen en de dubbele moraal die de EU hierover op nahoudt

Een veroordeelde Tibetaanse activist

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl