Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Groene Wende op Duitse Wegen: Wat betekent dat voor Nederland?’Het artikel ‘Groene Wende op Duitse Wegen: Wat betekent dat voor Nederland?’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21424

2019Z21424Vragen van de leden Sienot en Schonis (beiden D66) aan de minister voor Milieu en Wonen over het artikel ‘Groene Wende op Duitse Wegen: Wat betekent dat voor Nederland?’ (ingezonden 7 november 2019)

1. Kent u het artikel ‘Groene Wende op Duitse Wegen: Wat betekent dat voor Nederland?’? 1)


2. Deelt u de constatering van het artikel dat de Nederlandse markt voor elektrische auto’s nog te klein is vergeleken met andere Europese landen?


3. Bent u van mening dat de enorme Duitse inhaalslag ook grote gevolgen zal hebben op de Nederlandse economie en auto-industrie? Zo ja, op welke manieren?


4. Vindt u dat Nederland ook richting de elektrische revolutie moet gaan om zo geen kansen te missen? Zo, ja op welke wijze stimuleert u dit?


5. Deelt u de zorg dat de grote vraag in Duitsland er toe kan leiden dat er in Nederland lange wachtlijsten voor elektrische auto’s kunnen ontstaan? Zo nee, waarom niet?


6. Welke acties onderneemt u om het aanbod van elektrische auto’s op de Europese en Nederlandse markt op peil te houden?


7. Bent u van mening dat het juist nu de tijd is voor Nederland om te gaan investeren in elektrische auto’s?


8. Op welke wijze helpt het kabinet de Nederlandse toeleveranciers van onderdelen voor fossiele auto’s bij de transitie naar elektrische mobiliteit?1) NOS, 5 november 2019, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2309231-groene-wende-op-duitse-wegen-wat-betekent-dat-voor-nederland.html


Gerelateerd

Het artikel ‘Groene Wende op Duitse Wegen: Wat betekent dat voor Nederland?’

De groene BOA’s

E-Court

Het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De reactie op het verzoek van het lid Van der Lee inzake aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Kamerstuk 32813, nr. 397)

Berichten dat Belgische en Duitse defensiehelikopters met grote problemen kampen

Extra kapitaal voor Tennet voor investeringen in het Duitse netwerk

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl