Tweedemonitor / Kamervraag / Het schrappen van de korting in de avondspits door de NSHet schrappen van de korting in de avondspits door de NS

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21413

2019Z21413Vragen van het lid Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het schrappen van de korting in de avondspits door de NS (ingezonden 7 november 2019)

1. Kent u het bericht ‘NS schrapt korting in de avondspits vanaf 2021?' 1)

2. Vindt u het wenselijk dat de NS eenzijdig de voorwaarden van het voordeelurenabonnement voor trouwe reizigers aanpast? Begrijpt u dat dit voor veel trouwe reizigers als contractbreuk voelt? Klopt het bovendien dat de prijs van het Dal Voordeelabonnement met acht euro per jaar stijgt?

3. Bent u het ermee eens dat de daling van de abonnementskosten voor het voordeelurenabonnement à zeven euro volledig in het niet valt bij de afschaffing van de korting in de avondspits? Wat vindt u ervan dat reizen voor trouwe reizigers duurder wordt?

4. Hoe verhoudt het schrappen van de korting in de avondspits zich tot de doelstelling van meer reizigers in de trein? Bent u niet bevreesd dat reizigers hierdoor de trein worden uitgejaagd en daardoor minder vaak gebruik zullen maken van de trein?

5. Kunt u aangeven, met cijfers onderbouwd, hoeveel reizigers er nu met korting in de avondspits reizen? Klopt het, zoals door Rover wordt gesteld, dat het maar een zeer kleine groep reizigers is die frequent in de middagspits reist? 2)

6. Kunt u verder, ook onderbouwd met cijfers, aangeven hoeveel reizigers er door het schrappen van de korting in de avondspits mogelijk minder met de trein zullen reizen?

7. Bent u het ermee eens dat belonen beter werkt dan straffen? Zo ja, waarom gaat de NS reizigers niet belonen, bijvoorbeeld in de vorm van lagere tarieven, om buiten de spits te reizen?

8. Bent u bereid om met de NS in gesprek te gaan om hen van gedachte te laten veranderen?

1. NOS.nl, 5 november 2019, https://nos.nl/artikel/2309146-ns-schrapt-korting-in-de-avondspits-vanaf-2021.html

2. Rover, 5 november 2019, https://www.rover.nl/nieuws/41-tarieven/1621-rover-betreurt-afschaffen-vdu-korting

Indiener

Gijs van Dijk (PvdA)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


descriptionAccess ( 12028 )

Publicatiedatum
7 November 2019Gerelateerd

Het schrappen van de korting in de avondspits door de NS

Het artikel 'NS schrapt korting in de avondspits vanaf 2021'

Smart Maintenance

Het bericht dat de Verenigde Staten korting hebben gekregen op de F-35-toestellen

Het bericht ‘Gepensioneerden metaalfondsen gaan korting sneller voelen’

De schamele korting op de financiële steun van de Europese Unie (EU) aan Turkije en het vooruitzicht op visumvrij reizen van miljoenen Turken

Het bericht dat Amsterdam minima een korting op de energierekening wil geven

De totstandkoming van de bizar lage raming van de kosten voor verlaagde bijtelling in het ontwerp-Klimaatakkoord

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl