Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsorenHet bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z21205

2019Z21205Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren. (ingezonden 5 november 2019)1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Coffeeshops sponsoren voetbalclubs: gedogen of verbieden?’? 1)


2. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat coffeeshops (sport)verenigingen of –evenementen sponsoren, enerzijds vanwege de normalisering van drugsgebruik die hiervan uitgaat, anderzijds vanwege de afhankelijkheid van coffeeshops van de illegale drugsmarkt?


3. Erkent u het risico dat door deze praktijken de verwevenheid tussen boven- en onderwereld wordt versterkt?


4. Kunt u een overzicht geven van alle coffeeshops in Nederland die sportclubs, dan wel andersoortige verenigingen of evenementen sponsoren? Kunt u hierbij aangeven om welke bedragen het gaat (per coffeeshop)? Zo niet, bent u bereid hiernaar onderzoek te verrichten?


5. Hoe verhoudt reclame voor coffeeshops langs sportvelden zich tot het drugspreventiebeleid van de regering?


6. Is het zo dat reclame-uitingen door coffeeshops bij (sport)verenigingen reeds zijn verboden, conform Opiumwet, artikel 3b, lid 1 en het verbod op affichering uit de AHOJG-criteria (geen affichering (a), geen harddrugs (h), geen overlast (o), geen verkoop aan jeugdigen (j), geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie (g))? Strekt dit verbod zich ook uit tot sponsoring van sportverenigingen door coffeeshops waarbij geen sprake is van reclame-uitingen?


7. Welke maatregelen neemt u en welke maatregelen nemen gemeenten om een einde te maken aan de financiële banden tussen coffeeshops en (sport)verenigingen?


1) NOS, 2 november 2019, 'Coffeeshops sponsoren voetbalclubs: gedogen of verbieden?' (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2308736-coffeeshops-sponsoren-voetbalclubs-gedogen-of-verbieden.html)


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 11972 )

Publicatiedatum
5 November 2019
Gerelateerd

Het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

De financiële gevolgen en regelingen voor sportverenigingen

De wederom gesponsorde Koningsdagborrel van de ambassade in Brussel, ook wel de Permanente Vertegenwoordiging genoemd

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het eerder openen van coffeeshops

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl