Tweedemonitor / Kamervraag / De gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassectorDe gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20964

2019Z20964Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector. (ingezonden 1 november 2019)1. Kent u het bericht 'Tientallen projecten in olie- en gassector stil door stikstofcrisis'? 1)


2. Deelt u de mening van de secretaris-generaal van Nogepa dat ten gevolge van de stikstofcrisis ook projecten in de olie- en gassector worden geraakt en dat dit leidt tot het versneld uitputten van de bestaande reserves, kapitaalvernietiging en een onnodige reductie van de inkomsten van de Nederlands staat? Zo ja, waarom? Zo nee, waar bent u het niet mee eens?


3. Hoeveel projecten zijn stil komen te liggen en wat is de aard van die projecten? Wat is naar schatting de economische schade?


4. Gaat door het stil komen liggen van projecten de import van aardgas en LNG sneller toenemen met een negatieve impact op het klimaat als gevolg? Kan de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld daardoor worden vertraagd? Zo ja, wat kunt u doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?


5. Hoe en wanneer gaat u zorgen voor een oplossing van de problemen waar olie- en gasbedrijven ten gevolge van de stikstofcrisis tegenaan lopen?


6. Acht u een uitzondering voor projecten van tijdelijke aard wenselijk en mogelijk? Zo ja, hoe en wanneer gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?


7. Kunt u bovenstaande vragen voor de plenaire behandeling van uw begroting beantwoorden?


1) Energeia, 30 oktober 2019, 'Tientallen projecten in olie- en gassector stil door stikstofcrisis'


Indiener

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 11923 )

Publicatiedatum
1 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl