Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20962

2019Z20962


Vragen van de leden Van der Molen en Van Helvert (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut' (ingezonden 1 november 2019)

1. Bent u via uw ambtsgenoot in België geïnformeerd dat professor Xinning Song niet meer welkom is in België, en dus de hele Schengenzone? 1) Zo ja, wanneer bent u hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

2. Aan welke Nederlandse universiteiten is professor Xinning Song verbonden? Zijn er Nederlandse hogescholen of universiteiten verbonden aan andere buitenlandse Confucius-instituten? Zo ja, welke?

3. In hoeverre worden werknemers, die verbonden zijn aan Confucius-instituten, in Nederland gescreend? Wie doet deze screening, hoe vaak worden zij gescreend en wat houdt deze screening in? Bevat deze screening ook het inzetten van hun netwerk voor de Chinese inlichtingendienst?

4. Worden organisaties, zoals Confucius-instituten, in China verplicht om mee te werken aan opdrachten vanuit de Chinese inlichtingendienst?

5. Kunt u garanderen dat medewerkers, die verbonden zijn aan de Confucius-instituten, geen inlichtingen delen met de Chinese overheid?

6. Was bij u bekend dat vorig jaar de Amerikaanse FBI al waarschuwde voor spionageactiviteiten? Zo ja, wanneer bent u hierover geïnformeerd?

7. In hoeverre maakt u zich zorgen over Confucius-instituten in Nederland nu na de Verenigde Staten en Canada ook het instituut in België in opspraak komt? Bent u voornemens om, zoals het Rathenau Instituut in het rapport ‘kennis in het vizier’ adviseert, op het niveau van de nationale overheid kaders vast te stellen waarbinnen kennisinstellingen beleid dienen te formuleren waarin veiligheidsbelangen moeten worden afgewogen tegen andere belangen zoals de vrijheid van wetenschap?

8. Deelt u de mening dat het nodig is om een onderzoek te starten naar de Nederlandse Confucius-instituten en in gesprek met de Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Zuyd te gaan om hen te bewegen te stoppen met deze samenwerking? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer informeren over de voortgang? Zo nee, waarom bent u niet bereid dit op te starten?

1) Trouw, 29 oktober 2019, 'België houdt grens dicht voor directeur confucius-instituut'(https://www.trouw.nl/buitenland/belgie-houdt-grens-dicht-voor-directeur-confucius-instituut~b85a21f93/)

Indiener

Harry van der Molen (CDA)

Martijn van Helvert (CDA)


Gericht

Ingrid van Engelshoven (D66)

Stef Blok (VVD)

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 11909 )

Publicatiedatum
1 November 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl