Tweedemonitor / Kamervraag / De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechtenDe Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20961

2019Z20961


Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten (ingezonden 1 november 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat Irak ‘niets ziet’ in het plan van Nederland om Europese IS-strijders in Irak te berechten? 1)

2

Is het waar dat de Iraakse regering zelf niet meer mee wil werken aan een tribunaal voor IS-strijders?

3

Wanneer bent u op de hoogte gebracht van deze mening van de regering van Irak?

4

Herinnert u zich het event nog dat u op 26 september jl. bij de Verenigde Naties in New York organiseerde samen met Irak, waarbij deze landen gezamenlijk een oproep deden aan de internationale gemeenschap om verschillen van mening te overwinnen om tot een berechting van IS-strijders te komen? Klopt het dat op dat event Irak als locatie is genoemd voor een dergelijk tribunaal?

5

Heeft de regering van Irak zich tijdens het event direct uitgesproken tegen berechting in Irak?

6

Heeft de regering van Irak zich tijdens het event uitgesproken vóór berechting van IS-strijders in Irak?

7

Wat is er gebeurd na het succesvolle gezamenlijke event over het tribunaal tijdens de VN-top van 26 september jl.?

8

Wat heeft Irak van mening doen veranderen?

9

Wanneer zijn er tussen 26 september en 28 oktober jl. contactmomenten geweest tussen de regering van Irak en het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaande een vervolg op het VN-event van 26 september?

10

Wat waren de uitkomsten van het contact of de afzonderlijke contactmomenten?

11

Klopt het dat Nederland op verzoek van de Iraakse regering sinds 2014 een militaire missie in Irak is gestart in het kader van de strijd tegen IS?

12

Hoe verhoudt deze Nederlandse inzet op verzoek van de Iraakse regering zich tot de verwerping van het Nederlandse verzoek tot berechting in Irak?

13

Op welke wijze ziet u mogelijkheden om het IS-tribunaal in de regio te realiseren?

1) Irak: we hebben geen geld en geen rechters om Europese IS-strijders te berechten, NRC.nl, 29 oktober 2019 (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/29/irak-europa-moet-eigen-is-strijders-zelf-berechten-a3978406).


Gerelateerd

De Iraakse weigering om IS-strijders uit Syrië te berechten

Het bericht dat voormalige IS-strijders mogelijk zullen worden overgebracht naar een (te bouwen) instelling in de Ninevé vlakte

De precaire situatie in Noord-Irak

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl