Tweedemonitor / Kamervraag / Dubbele functies bij veiligheidsregio’sDubbele functies bij veiligheidsregio’s

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20797

2019Z20797

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over dubbele functies bij veiligheidsregio’s (ingezonden 31 oktober 2019)

 

  1. Vindt u het wenselijk dat de directeur van een veiligheidsregio, die zich gaat richten op de modernisering van de brandweer, ook brandweercommandant is van een van de korpsen in die veiligheidsregio? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? (1)
  2. Hoeveel verschillende dubbelfuncties zijn er bij de verschillende veiligheidsregio’s?
  3. Zijn er regels opgesteld rondom dubbelfuncties, bijvoorbeeld over functies die elkaar uitsluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn deze?
  4. Zijn er mensen in veiligheidsregio’s die met een dergelijke dubbelfunctie in totaal boven de WNT(Wet normering topinkomens)-norm uitkomen? Zo ja, deelt u de mening dat deze mensen in totaal niet meer zouden mogen verdienen dan de WNT-norm?

 

(1) Parool.nl, 1 oktober 2019, 'Tijs van Lieshout nieuwe directeur Veiligheidsregio Amsterdam' (https://www.parool.nl/amsterdam/tijs-van-lieshout-nieuwe-directeur-veiligheidsregio-amsterdam~bc90db32/)


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Access ( 11871 )

Publicatiedatum
31 Oktober 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl