Tweedemonitor / Kamervraag / Een stijgende energierekening voor huishoudensEen stijgende energierekening voor huishoudens

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20779

2019Z20779

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een stijgende energierekening voor huishoudens (ingezonden 31 oktober 2019)

 

 1. Kent u het bericht 'Regionale netbeheerders maken zich zorgen om stijgende energierekening'? 1)
   
 2. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het vaststellen van de tarieven van de landelijke netbeheerder Tennet?
   
 3. Is het waar dat het voorstel om de tarieven van Tennet te verhogen tot gevolg kan hebben dat de regionale netbeheerders 270 miljoen euro meer moeten gaan betalen? Zo nee, wat is er dan niet waar?
   
 4. Is het waar dat de regionale netbeheerders de 270 miljoen euro die Tennet in 2020 extra in rekening wil brengen uiteindelijk wel doorberekenen aan de huishoudens en dat die daardoor geconfronteerd worden met hogere nettarieven? Zo ja, met hoeveel procent kunnen de netbeheerkosten dan stijgen? Zo nee, hoe moeten de netbeheerders de extra kosten dan wel opvangen?
   
 5. Wat is uw mening over het voorstel van de regionale netbeheerders om de genoemde extra kosten te mogen spreiden door het al vanaf volgend jaar mogelijk te maken deze kosten aan huishoudens door te berekenen?
   
 6. Deelt u de mening van Netbeheer Nederland dat deze stijging niet goed is voor het draagvlak van de energietransitie, vooral omdat huishoudens op deze manier in 2022 ineens worden geconfronteerd met hogere kosten? Zo ja, waarom en wat gaat u doen om deze stijging tegen te gaan dan wel de nadelige gevolgen voor de energierekening van huishoudens tegen te gaan?
   
 7. Wat gaat een verhoging van 270 miljoen euro betekenen voor de hoogte van de energierekening van huishoudens? Met hoeveel zal die rekening gaan stijgen dan wel eventueel minder gaan dalen?
   
 8. Hoe is deze tariefstijging ingecalculeerd in uw berekeningen met betrekking tot de energierekening van huishoudens in 2020?
   
 9. Kan door gestegen netwerkkosten het voordeel van de beloofde lagere energiebelasting weer geheel of gedeeltelijk teniet gedaan worden? Zo ja, met hoeveel euro per gemiddeld huishouden? Zo nee, waarom niet?
   
 10. Kunt u bovenstaande vragen beantwoorden voor de behandeling van uw begroting in de Kamer? 
   
   
  1) Energeia, 23 oktober 2019, 'Regionale netbeheerders maken zich zorgen om stijgende energierekening'

 


Indiener

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 11882 )

Publicatiedatum
31 Oktober 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl