Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van arrestantencellen in de politiebureaus van Doetinchem, Deventer, Ede en TielDe sluiting van arrestantencellen in de politiebureaus van Doetinchem, Deventer, Ede en Tiel

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20673

2019Z20673

Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over de sluiting van arrestantencellen in de politiebureaus van Doetinchem, Deventer, Ede en Tiel. (ingezonden 30 oktober 2019)

 

  1. Kent u het bericht 'Politie sluit cellen in Ede, Tiel, Doetinchem, nieuw arrestantencomplex in Elst voor heel de regio'? 1)
  2. Hoeveel politie is er in de gemeenten Ede, Tiel, Doetinchem ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden in de plattelandsgebieden beschikbaar?
  3. Deelt u de mening dat het verlenen van noodhulp voorrang heeft boven het wegbrengen van arrestanten? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de politie in het geval de genoemde arrestantencellen gesloten worden meer tijd niet meer beschikbaar is voor het verlenen van noodhulp? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat de sluiting van arrestantencellen in de genoemde gemeenten tot gevolg heeft dat de politie onevenredig veel tijd nodig zal gaan hebben om arrestanten elders onder te brengen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat sluiting van de arrestantencellen alleen een optie kan zijn als er, naar het voorbeeld van het politieteam Maas en Leijgraaf, een aparte vervoersdienst voor arrestanten komt om een tekort aan agenten in de genoemde gemeenten te voorkomen? Zo ja, kunt u er in overleg met de korpsleiding van de politie voor zorgen dat deze vervoersdienst er komt? Zo nee, waarom niet? 2)

 

1) De Gelderlander, 18 oktober 2019, https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/politie-sluit-cellen-in-ede-tiel-doetinchem-nieuw-arrestantencomplex-in-elst-voor-heel-de-regio~af03da19/

2) De Gelderlander, 14 januari 2019, https://www.gelderlander.nl/winterswijk/politie-arrestantenvervoer-moet-anders-om-agent-op-straat-te-houden~affef4be/


Gerelateerd

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

De sluiting van arrestantencellen in de politiebureaus van Doetinchem, Deventer, Ede en Tiel

Het bericht dat Achterhoekse burgemeesters boos zijn om het sluiten van cellen

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

De sluiting van een Pro Persona locatie in Ede

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘SKB blaast fusie met Slingeland af’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl