Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijdenHet bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20529

Vragen van de leden Ploumen, Van den Hul en Gijs vanDijk (allen PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden (ingezonden 29 oktober 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Vrouwen hebben 73 procent meer kans om te overlijden bij een ongeluk»?1

Vraag 2

Bent u bekend met de uitkomsten van het Amerikaanse onderzoek van National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)?

Vraag 3

Hebben de conclusies van het onderzoek ook betrekking op de Nederlandse situatie? Hebben Nederlandse vrouwen 73 procent meer kans om tijdens een auto-ongeluk dodelijk gewond te raken?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat vrouwen meer kans hebben om dodelijk gewond te raken tijdens een auto-ongeluk? En bent u het eens met de stelling dat de veiligheidsstructuur van auto’s op zowel mannelijke als vrouwelijke lichamen moet worden afgesteld?

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling dat middels crashtests zo snel mogelijk ook de veiligheid van vrouwelijke bestuurders en passagiers moet worden onderzocht? Zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 6

Gaat u hierover met de industrie in gesprek om aan te dringen op een aanpassing van de crashtests?

Vraag 7

Bent u bereid om extra veiligheidseisen, gericht op vrouwelijke bestuurders en passagiers, op te leggen?


Gerelateerd

Het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden

Het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s

De kosten van stimulering van elektrische auto’s en de totaal onderschatte vooruitgang in batterij technologie

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het brandveiligheidsrisico van elektrische auto’s

Het bericht ‘Oude vervuilende zakelijke auto veel goedkoper dan schone Tesla’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl