Tweedemonitor / Kamervraag / De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in AssenDe vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20302

Vragen van de leden Van Helvert en AgnesMulder (beiden CDA) aan de Staatssecretarissen van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen (ingezonden 24 oktober 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving «Militairen Assen moeten nog jaar wachten op noodkeuken»?1

Vraag 2

Klopt het dat de plaatsing van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen met een jaar vertraagd is?

Vraag 3

Herinnert u zich uw toezegging dat de interim-keuken in de tweede helft van dit jaar operationeel zou zijn? Klopt het dat u bovendien bij een bezoek aan Assen beloofd heeft dat de keuken er «nog deze zomer» zou komen?2 3

Vraag 4

Herinnert u zich dat de Johan Willem Frisokazerne op nummer 1 staat in de top 10 van kazernes waar de kantines en keukens niet meer aan de eisen voldoen en de voedselveiligheid mogelijk in het geding is?

Vraag 5

Waarom lukt het niet om tijdig een noodkeuken te plaatsen op kazerne nummer 1 op deze lijst, waar de keuken in dermate slechte staat verkeerde dat deze gesloten moest worden?

Vraag 6

Is er elders in de top 10, waar de problemen met prioriteit aangepakt zouden moeten worden, sprake van vertraging? Zo ja, waar en hoeveel?

Vraag 7

Hoe lang moeten militairen en burgerpersoneel op de Johan Willem Frisokazerne nog magnetronmaaltijden blijven eten?

Vraag 8

Is de voedselkwaliteit op kampementen in missiegebieden, bijvoorbeeld met mobiele veldkeukens, van betere kwaliteit dan de magnetronmaaltijden die de militairen op de Johan Willem Frisokazerne voorgeschoteld krijgen? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Vraag 9

Wat gaat u doen om de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne er zo snel mogelijk te laten komen?


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, 24 oktober 2019

X Noot
2

Antwoord op vragen van de leden Bruins Slot en Agnes Mulder (beiden CDA) aan de Staatssecretarissen van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Kazerne moet lang wachten op keuken», d.d. 12 maart 2019


Gerelateerd

De vertraging van de noodkeuken op de Johan Willem Frisokazerne in Assen

Het bericht 'Kazerne moet lang wachten op keuken'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het instellen van wachttijden door de gemeente Assen om tekorten in het sociaal domein tegen te gaan

Het bericht ‘Vijf stenen door de ramen bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom’

Het bericht ‘Komt Johan van Laarhoven in 2018 naar Nederland?’

Het bericht dat de buste van Johan Maurits is weggehaald uit de foyer van het Mauritshuis

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl