Tweedemonitor / Kamervraag / De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleidDe schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20192

2019Z20192

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid (ingezonden 22 oktober 2019).

1. Bent u bekend met het bericht 'GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid'? 1)

2. Hoe reageert u op de brief van tien regionale GGD’s, waarin zij schrijven dat uw klimaatbeleid – waaronder windmolens, biomassacentrales en verduurzaamdehuizen – schadelijk kan zijn voor de gezondheid?

3. Deelt u de conclusie van de GGD’s “dat het niet altijd de eerste natuur van de overheid is om het effect op de gezondheid mee te wegen in het [klimaat]beleid”?

4. Deelt u de conclusie dat omwonenden van windmolens te kampen hebben met geluidshinder (laagfrequent geluid)? Bent u ertoe bereid die ondingen neer te halen?

5. Deelt u de conclusie dat bewoners eveneens last hebben van de herrie die warmtepompen maken? Bent u ertoe bereid burgers niet te verplichten hun huis te verduurzamen?

6. Deelt u de conclusie dat ook biomassa geenszins bevorderlijk is voor de gezondheid en allesbehalve – zoals u het zelf noemt – ‘duurzaam’ is? 2)

7. Deelt u de conclusie dat uw klimaatbeleid niet alleen onzinnig en onbetaalbaar is, maar ook schadelijk voor de gezondheid? Bent u ertoe bereid te stoppen met deze klimaatwaanzin, geen enkele windmolen en biomassacentrale meer te bouwen en burgers niet te verplichten hun huis te verduurzamen?

1) AD, 22-10-2019: https://www.ad.nl/binnenland/ggd-klimaatplannen-mogelijk-schadelijk-voor-gezondheid~a0a18202/

2) Kamervragen, 3-10-2019: 2019Z18781


Gerelateerd

De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid

Het bericht dat energiebedrijven met miljardenclaims klimaatbeleid tegenhouden

Het klimaatbeleid en de kosten daarvan

Het bericht 'Stoppen met gas zorgt juist voor méér CO2'

Borstvergrotingen pillen

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

De twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl