Tweedemonitor / Kamervraag / De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleidDe schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20192

2019Z20192

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid (ingezonden 22 oktober 2019).

1. Bent u bekend met het bericht 'GGD: Klimaatplannen mogelijk schadelijk voor gezondheid'? 1)

2. Hoe reageert u op de brief van tien regionale GGD’s, waarin zij schrijven dat uw klimaatbeleid – waaronder windmolens, biomassacentrales en verduurzaamdehuizen – schadelijk kan zijn voor de gezondheid?

3. Deelt u de conclusie van de GGD’s “dat het niet altijd de eerste natuur van de overheid is om het effect op de gezondheid mee te wegen in het [klimaat]beleid”?

4. Deelt u de conclusie dat omwonenden van windmolens te kampen hebben met geluidshinder (laagfrequent geluid)? Bent u ertoe bereid die ondingen neer te halen?

5. Deelt u de conclusie dat bewoners eveneens last hebben van de herrie die warmtepompen maken? Bent u ertoe bereid burgers niet te verplichten hun huis te verduurzamen?

6. Deelt u de conclusie dat ook biomassa geenszins bevorderlijk is voor de gezondheid en allesbehalve – zoals u het zelf noemt – ‘duurzaam’ is? 2)

7. Deelt u de conclusie dat uw klimaatbeleid niet alleen onzinnig en onbetaalbaar is, maar ook schadelijk voor de gezondheid? Bent u ertoe bereid te stoppen met deze klimaatwaanzin, geen enkele windmolen en biomassacentrale meer te bouwen en burgers niet te verplichten hun huis te verduurzamen?

1) AD, 22-10-2019: https://www.ad.nl/binnenland/ggd-klimaatplannen-mogelijk-schadelijk-voor-gezondheid~a0a18202/

2) Kamervragen, 3-10-2019: 2019Z18781


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De schadelijke gezondheidseffecten van klimaatbeleid

Het bericht dat energiebedrijven met miljardenclaims klimaatbeleid tegenhouden

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid

Het klimaatbeleid en de kosten daarvan

De ramp die biomassa heet

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl