Tweedemonitor / Kamervraag / Brabantse boeren die worden lastiggevallen door drugscriminelen maar geen aangifte doen.Brabantse boeren die worden lastiggevallen door drugscriminelen maar geen aangifte doen.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20132

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over Brabantse boeren die worden lastiggevallen door drugscriminelen maar geen aangifte doen (ingezonden 21 oktober 2019).

Vraag 1

Kent u het artikel «Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van de overheid»?1

Vraag 2

Klopt het dat de politie grotendeels is wegbezuinigd op het Brabantse platteland? Kunt u zorgen voor meer toezicht bijvoorbeeld door uitgebreide surveillance?

Vraag 3

Is het Brabantse platteland het nieuwe Wilde Westen, gelet op het feit dat ruim 90% van de geënquêteerde boeren verdachte situaties niet meldt omdat de politie «toch niets doet»? Kunt u ervoor zorgen dat aangiftes van boeren over drugscriminaliteit prioriteit krijgen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de handhaving bij drugscriminaliteit volledig tekort schiet en dat daarmee de indruk wordt gewekt dat drugscriminelen vrij spel hebben, gelet op het feit dat de geënquêteerde boeren zeggen dat zij wel boetes krijgen als ze milieuregels overtreden, maar dat jonge drugscriminelen in dure auto’s rondrijden met hennep en pillen? Gaat u op korte termijn actie ondernemen om orde op zaken te stellen?

Vraag 5

Kan het leger behulpzaam zijn bij het tegenhouden van drugscriminelen die de Brabantse boeren lastig vallen?

Vraag 6

Wilt u in overleg met de Minister van Defensie een multidisciplinaire proef starten met de politie en de legerbasis Oirschot om de drugscriminaliteit krachtig aan te pakken en de drugscriminelen de stuipen op het lijf te jagen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

BN De Stem, 18 oktober 2019


Gerelateerd

Brabantse boeren die worden lastiggevallen door drugscriminelen maar geen aangifte doen.

Het bericht ‘'Duidelijke toename van boeren die stap naar het buitenland overwegen’

Het verbeteren van de Nederlandse wolvenaanpak

Het bericht dat vrouwelijke ambtenaren op de werkvloer worden gediscrimineerd en geïntimideerd

Het bericht ‘Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent’

De massaprotesten tegen nieuwe landbouwwetten van de Indiase premier Narendra Modi.

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Gevaarlijke giftreinen in Brabant

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl