Tweedemonitor / Kamervraag / Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord SyrieHet (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20130

Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrië (ingezonden 21 oktober 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving omtrent het gebruik van chemische wapens door Turkije bij de inval in Noord Syrië?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het (mogelijke) gebruik van witte fosfor door Turkije?

Vraag 3

Wat gaat u doen indien het gebruik van chemische wapens door Turkije komt vast te staan?

Vraag 4

Heeft u hierover contact gehad met uw Europese ambtsgenoten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hun inzet?

Vraag 5

Heeft u contact gehad met de NAVO-bondgenoten? Zo ja, hoe is de reactie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Welke instrumenten staan tot uw beschikking indien het gebruik van chemische wapens kan worden vastgesteld? En op welke wijze gaat u deze inzetten?


X Noot
1

«Exclusive Turkish Proxies Appear to Be Using White Phosphorus in Syria», Foreignpolicy.com, 17 oktober 2019 (https://foreignpolicy.com/2019/10/17/turkish-proxies-chemical-weapons-syria-kurds/) en «Turkey is suspected of using white phosphorus against Kurdish civilians in Syria», Thetimes.com, 18 oktober 2019 (https://www.thetimes.co.uk/edition/news/turkey-is-suspected-of-using-white-phosphorus-against-kurdish-civilians-in-syria-jp23jmqvv).


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 11728 )

Publicatiedatum
21 Oktober 2019
Gerelateerd

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl