Tweedemonitor / Kamervraag / Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalenVerzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20028

Vragen van het lid Gijs vanDijk (PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen (ingezonden 18 oktober 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen»?1

Vraag 2

Klopt het dat de verzekeraar van rederij MSC heeft aangegeven de schade van troep uit de MSC Zoe dat later nog aanspoelt niet meer te willen betalen? In hoeverre frustreert rederij MSC of de verzekeraar van rederij MSC het schadeafhandelingstraject?

Vraag 3

Deelt u de mening dat rederij MSC ook verantwoordelijk is voor de kosten van later aangespoelde troep vanuit de overboord geslagen containers van de MSC Zoe? Gaat u rederij MSC erop aanspreken en daarbij aangeven dat zij verantwoordelijk zijn en blijven voor alle schade (en kosten) die het gevolg zijn van de overboord geslagen containers en deze kosten volledig moet vergoeden?

Vraag 4

Wat is de reden dat Rijkswaterstaat haar schadeloket wilt sluiten? Verwacht Rijkswaterstaat geen kosten meer te maken bij het opruimen van de troep die het gevolg zijn van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe?

Vraag 5

In hoeverre klopt het dat Rijkswaterstaat haar eigen claims niet op orde heeft? Welk gedeelte van de claims heeft Rijkswaterstaat ingetrokken en wat is de reden hiervoor? Wie gaat nu de kosten betalen voor gemaakte overhead en BTW? Komen deze kosten nu bij de overheid terecht?


X Noot
1

RTV Noord,17 oktober 2019, Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214673/Verzekeraar-MSC-Zoe-weigert-vervolgschade-te-betalen)


Gerelateerd

Verzekeraar MSC Zoe weigert vervolgschade te betalen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’

Het bericht ‘MSC Zoe: nog 2 containers en een regeling te gaan’

Het voortijdig stoppen van de berging na de containerramp op de Waddenzee

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl