Tweedemonitor / Kamervraag / Het schrappen van gemeentelijke hondenbelastingHet schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z20019

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting (ingezonden 18 oktober 2019).

Vraag 1

Kent u de uitzending van het tv-programma Radar van 14 oktober 2019 over gemeentelijke hondenbelasting?

Vraag 2

Is het waar dat hondenbelasting oorspronkelijk in het leven is geroepen ter bestrijding van hondsdolheid en zwerfhonden, alsmede als een vorm van transportbelasting (de hondenkar)? Bent u het eens dat hondenbelasting daarmee een relikwie is uit het verleden?

Vraag 3

Bent u bekend met de voordelen van het houden van een hond en dat er zelfs zorgverzekeraars zijn die deze voordelen actief uitdragen?1

Vraag 4

Bent u bekend met het standpunt van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat de hondenbelasting kan worden afgeschaft?2 Is afschaffing van de hondenbelasting naar aanleiding van dit advies overwogen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid artikel 226 van Gemeentewet, waarin een gemeente de mogelijkheid wordt geboden om hondenbelasting te heffen, alsnog te schrappen?


X Noot
2

«Eerst de politiek, dan de techniek» Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), januari 2017


Indiener

Henk Krol (LvKA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


descriptionAccess ( 11703 )

Publicatiedatum
18 Oktober 2019Gerelateerd

Het schrappen van gemeentelijke hondenbelasting

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘schrappen eindtoets groep 8 kan ongelijkheid vergroten’

Het bericht dat Apollo/Vredestein 750 fulltime-equivalent (fte) aan banen wil schrappen in de locatie in Enschede

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl