Tweedemonitor / Kamervraag / De onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van EmmenDe onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19888

2019Z19888


Vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen (ingezonden 17 oktober 2019)

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Emmen boos op het Rijk vanwege nieuwe tegenvaller van 2,8 miljoen’? (1)

2. Wat vindt u ervan dat de gemeente Emmen niet tijdig is geïnformeerd over een korting van bijna 3 mln. euro op het bijstandsbudget en daardoor onverwachts fors moet bezuinigen? Kunt u daarbij ingaan op de uitspraak dat dit “neigt naar onbehoorlijk bestuur”?

3. Waarom wordt de verdeelsleutel voor het budget aangepast?

4. Hoe kan het dat een wijziging in de verdeelsleutel een dergelijk grote impact heeft op de begroting van Emmen?

5. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de gemeente op zulke korte termijn noodmaatregelen moet treffen? Vreest u niet dat cruciale projecten, zoals preventie in de jeugdzorg, geen doorgang meer kunnen vinden?

6. Kunt u zich voorstellen dat mensen in Emmen zich zorgen maken? Deelt u de mening dat juist mensen die hulp nodig hebben, zeker moeten zijn van goede hulp door de overheid?

7. Bent u bereid om bij te springen en te voorkomen dat in Emmen nodeloos moet worden bezuinigd?

(1) RTV Drenthe, 3 oktober 2019


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen

Berichten dat aangevoerde grond voor de aanleg van een aarden wal bij Emmen is besmet met de wratzieke

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

Het schrappen van de korting in de avondspits door de NS

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl