Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19786

2019Z19786


Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’ (ingezonden 16 oktober 2019)

1

Kent u het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop bezet sociale huurwoning in Oud-West’? 1)

2

Klopt het dat het bezetten van een sociale huurwoning een strafbaar feit is ingevolge het Wetboek van Strafrecht?

3

Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot eerder heeft aangekondigd te wachten met het doen van aangifte tegen de krakers van actiegroep Niet Te Koop?

4

Klopt het dat woningcorporatie Stadgenoot inmiddels aangifte gedaan?

5

Deelt u de mening dat een woningcorporatie altijd direct aangifte moet doen als er een strafbaar feit tegen hen wordt gepleegd?

6

Bent u bereid om woningcorporaties op te roepen altijd direct aangifte te doen als een sociale huurwoning wordt bezet? Bent u bereid om in het geval dat een woningcorporatie dit niet doet, de Autoriteit woningcorporaties te vragen die woningcorporatie een aanwijzing te geven om dit wel te doen?

  1. https://www.parool.nl/amsterdam/actiegroep-niet-te-koop-bezet-sociale-huurwoning-in-oud-west~bbee48f3/


Gerelateerd

Het bericht ‘Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in Oud-West’

Het bericht dat Actiegroep Niet Te Koop een sociale huurwoning bezet in West

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

De bijeenkomst op het ministerie met de regiegroep "Wet BIG II" op 10 september 2019

E-Court

Een oud-ambassadeur van Soedan die in verband is gebracht met een ernstig terreurplan

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl