Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’Het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19682

2019Z19682


Vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Wijngaarden (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’(ingezonden 15 oktober 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’? 1)
  2. Bent u op de hoogte van de problematiek rondom de zogenoemde Pilotenbende in de Pilotenbuurt van Beverwijk?
  3. Kunt u aangeven hoe lang de problematiek rondom de Pilotenbende in Beverwijk al speelt en wat de situatie exact is?
  4. Bent u het eens met de mening dat het onacceptabel is dat tientallen jongeren, al langere tijd, beroofd en mishandeld worden door deze bende en dat omwonenden hun kinderen ‘s avonds niet meer over straat durven te laten gaan?
  5. Kunt u aangeven waar het aan ligt dat de politie in Beverwijk aangeeft moeite te hebben met de aanpak van de Pilotenbende en hoe dit opgelost kan worden?
  6. Heeft u kennisgenomen van de oproep van de burgemeester van Beverwijk voor meer ondersteuning? Zo ja, welke acties heeft u hier concreet op ondernomen? Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met de burgemeester van Beverwijk om te kijken op welke manier ervoor gezorgd kan worden dat inwoners van Beverwijk zich weer vrij en veilig kunnen bewegen in hun eigen buurt?
  7. Bent u van mening dat een integrale persoonsgerichte daderaanpak, zoals bijvoorbeeld het Top600 programma zoals we kennen uit Amsterdam, hier een bijdrage kan leveren? Zo ja, hoe kan een dergelijk programma met spoed opgezet worden in de Pilotenbuurt in Beverwijk? Zo nee, waarom niet en wat zijn volgens u dan opties voor Beverwijk?
  8. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden gezien de onhoudbare situatie voor veel inwoners van de Pilotenbuurt in Beverwijk?1) NOS, 3 oktober 2019, https://nos.nl/artikel/2304571-protestmars-in-beverwijk-om-geweld-jongerenbende.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Protestmars bij grens met Saint Martin'

Het kraken van het Fort bij Velsen in de Gemeente Beverwijk door oud-ADM-krakers

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het grotere aantal mensen met longkanker of borst- en buikvlieskanker in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem.

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Exportkredietverzekeringen voor omstreden gasproject in Mozambique

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl