Tweedemonitor / Kamervraag / De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperkingDe (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19678

2019Z19678


Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking. (ingezonden 15 oktober 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Gehandicapt kind moet ook mee kunnen spelen’? 1)
  2. Herinnert u zich de toezegging die u deed tijdens het algemeen overleg Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer / Valys op 24 mei 2018, dat u zich hard zou maken zodat de helft van de gemeenten een toegankelijke speeltuin zou hebben? 2)
  3. Hoeveel procent van de Nederlandse gemeenten heeft op dit moment een toegankelijke speeltuin? Hoe groot was dat percentage eind 2017 en eind 2018?
  4. Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan uw toezegging tijdens het eerder genoemde algemeen overleg?
  5. Welke extra stappen gaat u zetten nu uit het bericht blijkt dat meer nodig is om de ambities te realiseren, temeer nu de schrijvers van het bericht ervoor pleiten dat uiterlijk in 2025 in alle gemeenten zeker één inclusieve speeltuin is waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen? Bent u bereid de Kamer over deze geïntensiveerde aanpak te informeren?

1) Algemeen Dagblad, 12 oktober 2019, 'Gehandicapt kind moet ook mee kunnen spelen'. https://www.ad.nl/opinie/gehandicapt-kind-moet-ook-mee-kunnen-spelen~a6dd5bba/?referrer=https://www.google.com/

2) Kamerstuk 24170, nr. 178


Gerelateerd

De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking

De grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

Het manifest van Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking

Het bericht dat Shell kinderen wurgcontracten zou hebben laten ondertekenen

Het terughalen van Duitse kinderen uit Syrië door Duitsland

Terugkeer van Nederlandse vrouwen en minderjarige kinderen in slechte gezondheid in IS-gebied

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Het rapport ‘Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl