Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegrotingHet bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegroting

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19483

2019Z19483


Vragen van de leden Tony van Dijck en Maeijer (beiden PVV) aan de minister van Financiën over het bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegroting. (ingezonden 11 oktober 2019)

1. Bent u bekend met het bericht ‘Ministers melden akkoord over financiering eurozonebegroting’? 1)

2. Deelt u de mening dat dit een eerste stap is in de richting van een aparte eurozonebegroting en dat dit zeer onwenselijk is? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u inzage geven in hetgeen er precies overeen is gekomen? Zo neen, waarom niet?

4. Wat is de omvang van de eurozonebegroting en hoe wordt het fonds precies gevuld (met nieuwe eigen middelen bijvoorbeeld)? Welke verdeelsleutel wordt er toegepast en wat is het Nederlands aandeel hierin?

5. Komt er een vetorecht voor de lidstaten over de voorgenomen uitgaven? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u zich uitspreken tegen het gebruik van nieuwe eigen middelen om dit fonds te financieren en tegen een aparte eurozonebegroting? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te treffen om de invoering daarvan te voorkomen?


1) https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4879431/hoekstra-bicc-eurozonebegroting-financien-eurogroep-eurozone


Gerelateerd

Het bericht er een akkoord is bereikt over de financiering van de eurozonebegroting

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het Akkoord op Hoofdlijnen dat de Staat heeft gesloten met Shell en ExxonMobil

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl