Tweedemonitor / Kamervraag / Verslavende games voor minderjarigenVerslavende games voor minderjarigen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19322

2019Z19322


Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over verslavende games voor minderjarigen (ingezonden 10 oktober 2019)

  1. Kent u het bericht 'Verbied verslavende games voor minderjarigen'? 1)
  2. Deelt u de bezorgdheid van experts en verslavingsdeskundigen over de impact die gokelementen in games hebben op jonge spelers? Zo ja, waarom bent u bezorgd? Zo nee, waarom bent u niet bezorgd?
  3. Klopt het dat het aantal gameverslaafde jongeren in 2018 verdubbeld is? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, over welke cijfers beschikt u?
  4. Deelt u de mening dat games verslavende elementen hebben en dat dat voor minderjarigen ongewenst is? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat kansspelen voor minderjarigen verboden zijn? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de praktijk van loot boxes de facto een kansspelelement in een game is? Zo ja, waarom is dat voor jongeren vanaf 12 jaar nog toegestaan? Zo nee, waarom niet?    1) NOS, 8 oktober 2019, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305281-verbied-verslavende-games-voor-minderjarigen.html


Indiener

Attje Kuiken (PvdA)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


descriptionAccess ( 11543 )

Publicatiedatum
10 Oktober 2019Gerelateerd

Verslavende games voor minderjarigen

De impact van gokelementen in games op jongeren

Jonge kinderen die worden blootgesteld aan gewelddadige beelden in gamehallen

Het bericht ‘Populaire games overtreden gokregels’

Het artikel ‘Burgemeesters roepen na gewelddadig weekeinde op tot messenverbod voor minderjarigen’.

Het verdwijnen van Vietnamese minderjarigen uit opvanglocaties

Het bericht dat kinderen in Nederland nog steeds kunnen gokken in videogames

Het verslavende karakter van onderdelen van videospellen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl