Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19205

2019Z19205


Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de antwoorden op het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’(ingezonden 9 oktober 2019)

  1. Kunt u nader toelichten waardoor er geen verifieerbare informatie beschikbaar is over de aantallen politici en mensenrechtenactivisten die in Bahrein in de gevangenis zijn beland sinds de opstand van de sjiitische oppositie in 2011? 1)
  2. Hoe regelmatig heeft Buitenlandse Zaken op hoog ambtelijk niveau gesprekken met de autoriteiten van Bahrein? En hoe regelmatig kaart u de mensenrechtensituatie aan in die gesprekken met de autoriteiten van Bahrein?
  3. Wat zou voor u aanleiding zijn de zorgen over de mensenrechtensituatie – die laatstelijk eind april aangekaart zijn - wederom aan te kaarten bij autoriteiten van Bahrein? En wat is voor u daarbij het gewenste niveau?
  4. Kunt u aangeven binnen welke relevante EU-Raadwerkgroepen en wanneer de mensenrechtensituatie in Bahrein is besproken? En zo nee, waarom niet?
  5. Hoe vaak en in welke overleg heeft u tijdens de meest recente - 42e - zitting van de mensenrechtenraad in Geneve de mensenrechtensituatie in Bahrein ingebracht en/of besproken?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 236

Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 11516 )

Publicatiedatum
9 Oktober 2019Gerelateerd

Het bericht 'Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood'

Het bericht ‘Uitgezette Bahreini zonder eerlijk proces veroordeeld tot levenslang’

Het bericht 'Asielzoeker uit Bahrein na gedwongen vertrek uit Nederland meteen gearresteerd'

Het bericht ‘Bahrein brengt drie terrorisme-verdachten ter dood’

Het bericht dat een uitgezette asielzoeker in Bahrein levenslang kreeg

Een naar Bahrein uitgezette man

Het bericht dat een asielzoeker uit Bahrein na zijn uitzetting direct is gearresteerd

Het bericht dat een door Nederland uitgezette asielzoeker uit Bahrein zonder eerlijk proces is veroordeeld tot levenslang

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl