Tweedemonitor / Kamervraag / Onrust bij het Commissariaat voor de MediaOnrust bij het Commissariaat voor de Media

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19203

2019Z19203


Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over onrust bij het Commissariaat voor de Media(ingezonden 9 oktober 2019)

1

Is er inmiddels een nieuwe voorzitter benoemd zodat er bestuursrechtelijke besluiten kunnen worden genomen? Zo nee, wanneer wordt deze benoeming verwacht? 1)

2

Wat zijn de consequenties voor (lokale) media als er geen bestuursrechtelijke besluiten kunnen worden genomen? Kan bijvoorbeeld de concessievergunningsverlening voor lokale omroepen vertraging oplopen?

3

Is er voorzien in een noodprocedure mocht er niet op korte termijn een voorzitter benoemd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat behelst deze?

4

Worden de regels rondom transparantie en toetsing van nevenfunctie ook als eis gesteld aan een nieuwe voorzitter of worden ze alleen met de beoogd opvolger besproken?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3886


Indiener

Peter Kwint (SP)


Gericht

Arie Slob (CU)


descriptionAccess ( 11521 )

Publicatiedatum
9 Oktober 2019Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De problemen bij het Commissariaat voor de Media

Het bericht van de Commissariaat voor de Media ‘Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV’

Interne chaos bij het Commissariaat voor de Media

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland

De overstap van de voormalige voorzitter van het Commissariaat van de Media als lobbyist naar Netflix

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl