Tweedemonitor / Kamervraag / Onrust bij het Commissariaat voor de MediaOnrust bij het Commissariaat voor de Media

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19203

2019Z19203


Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over onrust bij het Commissariaat voor de Media(ingezonden 9 oktober 2019)

1

Is er inmiddels een nieuwe voorzitter benoemd zodat er bestuursrechtelijke besluiten kunnen worden genomen? Zo nee, wanneer wordt deze benoeming verwacht? 1)

2

Wat zijn de consequenties voor (lokale) media als er geen bestuursrechtelijke besluiten kunnen worden genomen? Kan bijvoorbeeld de concessievergunningsverlening voor lokale omroepen vertraging oplopen?

3

Is er voorzien in een noodprocedure mocht er niet op korte termijn een voorzitter benoemd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat behelst deze?

4

Worden de regels rondom transparantie en toetsing van nevenfunctie ook als eis gesteld aan een nieuwe voorzitter of worden ze alleen met de beoogd opvolger besproken?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3886

Indiener

Peter Kwint (SP)


Gericht

Arie Slob (CU)


descriptionAccess ( 11521 )

Publicatiedatum
9 Oktober 2019Gerelateerd

De problemen bij het Commissariaat voor de Media

Het bericht van de Commissariaat voor de Media ‘Commissariaat niet tevreden over beoordeling nevenfuncties KRO-NCRV’

Het bericht dat er onrust heerst binnen het commissariaat voor de media

Interne chaos bij het Commissariaat voor de Media

Onrust bij het Commissariaat voor de Media

De onrust onder bezorgers van Deliveroo na een tariefwijziging

Het bericht ‘Videodiensten moeten kinderen beschermen tegen gewelddadige porno’

Regionale samenwerking tussen publieke en private mediabedrijven

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl