Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19202

2019Z19202


Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’. (ingezonden 9 oktober 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’, naar aanleiding van uw brief naar de Kamer waarin u uw gesprekken over het wetsvoorstel BIG-II terugkoppelt? 1) 2)

2

Bent u het ermee eens dat nu u de vraag of en zo ja, op welke wijze functiedifferentiatie er komt (terecht) aan verpleegkundigen en werkgevers overlaat, het niet zo kan zijn dat (individuele) werkgevers daar eenzijdig toe overgaan?

3

Bent u het ermee eens dat het nu evenmin zo kan zijn dat een onderzoek naar functiedifferentiatie (waarvoor door u maar liefst vijf miljoen euro wordt uitgetrokken) kan plaatsvinden zonder betrokkenheid van verpleegkundigen?

4

Bent u bereid zowel werkgevers die nu al (eenzijdig) over willen gaan dan wel overgegaan zijn op functiedifferentiatie terug te fluiten, als ook niet tot het onder 3. bedoelde onderzoek over te gaan, dan wel dat onderzoek stop te zetten tot daarover overeenstemming is bereikt tussen verpleegkundigen en werkgevers?

5

Wilt u het onder 4. gevraagde met spoed doen zodat geen onomkeerbare stappen worden gezet?

1) https://www.ad.nl/politiek/streep-door-gehate-wet-over-rol-verpleegkundigen~adbcae97/

2) Kamerstukken II, jaargang 2019/2020, 29282 nr.

Indiener

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


descriptionAccess ( 11517 )

Publicatiedatum
9 Oktober 2019Gerelateerd

Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’

Het artikel ‘Industrie vreest streep door waterstofambities Klimaatakkoord’

Het bericht ‘doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’

Het bericht 'Streep door 2500 studentenwoningen na ‘verraad’ ministerie'

Het stopzetten van het Bangladesh Akkoord voor Brand- en Gebouwveiligheid in Bangladesh

Het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt.

Het bericht dat steeds minder starters een huis kunnen kopen

Het bericht 'Kopers in de kou – Lang wachten op energieaansluiting in nieuwbouwwoning'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl