Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19202

2019Z19202


Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’. (ingezonden 9 oktober 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’, naar aanleiding van uw brief naar de Kamer waarin u uw gesprekken over het wetsvoorstel BIG-II terugkoppelt? 1) 2)

2

Bent u het ermee eens dat nu u de vraag of en zo ja, op welke wijze functiedifferentiatie er komt (terecht) aan verpleegkundigen en werkgevers overlaat, het niet zo kan zijn dat (individuele) werkgevers daar eenzijdig toe overgaan?

3

Bent u het ermee eens dat het nu evenmin zo kan zijn dat een onderzoek naar functiedifferentiatie (waarvoor door u maar liefst vijf miljoen euro wordt uitgetrokken) kan plaatsvinden zonder betrokkenheid van verpleegkundigen?

4

Bent u bereid zowel werkgevers die nu al (eenzijdig) over willen gaan dan wel overgegaan zijn op functiedifferentiatie terug te fluiten, als ook niet tot het onder 3. bedoelde onderzoek over te gaan, dan wel dat onderzoek stop te zetten tot daarover overeenstemming is bereikt tussen verpleegkundigen en werkgevers?

5

Wilt u het onder 4. gevraagde met spoed doen zodat geen onomkeerbare stappen worden gezet?

1) https://www.ad.nl/politiek/streep-door-gehate-wet-over-rol-verpleegkundigen~adbcae97/

2) Kamerstukken II, jaargang 2019/2020, 29282 nr.


Gerelateerd

Het bericht ‘Streep door gehate wet over rol verpleegkundigen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het artikel ‘Industrie vreest streep door waterstofambities Klimaatakkoord’

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het bericht ‘doorgetrokken streep helpt tegen ongelukken’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl