Tweedemonitor / Kamervraag / Uitbuiting van arbeidsmigrantenUitbuiting van arbeidsmigranten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19200

2019Z19200

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) en Bruins (CU) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitbuiting van arbeidsmigranten (ingezonden 9 oktober 2019)

1

Wat is uw oordeel over de uitzending van Nieuwsuur 'Meer meldingen over arbeidsmigranten: “Cowboybedrijven omzeilen de wet'? 1)

2

Deelt u de mening dat de Inspectie SZW door de talloze contractvormen in de flexibele arbeidsmarkt voor een haast onmogelijke taak is komen te staan en dat er dus naast meer capaciteit ook behoefte is aan meer regulering?

3

Vindt u het aanvaardbaar dat arbeidsmigranten van buiten de EU (waaronder Oekraïne) in Nederland komen werken nadat zij in Polen een tewerkstellingsvergunning hebben gekregen?

4

Hoeveel werknemers van buiten de EU werken in Nederland door middel van een tewerkstellingsvergunning uit een andere lidstaat? Indien u niet over deze cijfers beschikt, wilt u dit onderzoeken?

5

Deelt u de mening van Inspecteur-Generaal Kuipers: "Er ontstaat een grijs gebied tussen wat wettelijk is toegestaan en wat wenselijk is. Dit ondermijnt de eerlijke arbeidsvoorwaarden van werkenden en het leidt tot oneerlijke concurrentie."?

6

Bent u bereid om in Europees verband afspraken te maken om de tewerkstellingsvergunning uitsluitend geldig te verklaren in de lidstaat waar deze is aangevraagd?

7

Hoe oordeelt u over Nederlandse bedrijven die in Polen vestigingen opzetten om daarmee goedkope Oekraïners naar Nederland te halen?

8

Deelt u de mening van FNV-bestuurder Elzinga: “We zien dat Nederlandse bedrijven bewust brievenbusfirma's openen in een land als Polen of Roemenië. Via die landen ontwijken ze niet alleen belastingen en sociale premies, maar halen ze ook derdelanders uit bijvoorbeeld Oekraïne, Wit-Rusland of zelfs Maleisië of Vietnam om in Nederland voor een schijntje te komen werken. Er wordt grof geld verdiend over de ruggen van mensen die uitgebuit worden door deze cowboybedrijven."?

9

Vindt u dat het vrij verkeer van werknemers op deze manier goed functioneert? Erkent u dat meer regulering nodig is?

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305154-meer-meldingen-rond-arbeidsmigranten-cowboybedrijven-omzeilen-de-wet.html


Gerelateerd

De gevolgen van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten die een goudmijn zijn voor verhuurders

Arbeidsmigranten in verloederde huizen

Huiseigenaren die arbeidsmigranten in kamertjes proppen

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

Sociale ontwrichting als gevolg van arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten met corona

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl