Tweedemonitor / Kamervraag / De reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister ZorgDe reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister Zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19192

2019Z19192


Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over de reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister Zorg (ingezonden 9 oktober 2019)

1.

Waarom is de evaluatie van het Transparantieregister Zorg nog niet naar de Kamer gezonden, terwijl u die heeft toegezegd voor “in de zomer van 2019”?

2.

Heeft u de Kamer op de hoogte gesteld van de vertraging? Zo nee, waarom niet?

3.

In welk stadium bevindt het evaluatie-onderzoek zich nu ?

4.

Hoe luidt de onderzoeksvraag en hoe luiden de deelvragen?

5.

Kunt u tenminste de onderzoeksopzet naar de Kamer zenden? Zo nee, waarom niet?

6.

Welke stappen zijn tot nu toe gezet?

7.

Welke respons is tot nu toe ontvangen? Van wie?

8.

Wat moet er nu nog precies gebeuren, wat is de planning en wanneer wordt de definitieve evaluatie verwacht?

9.

Kunt u toezeggen dat de evaluatie vóór de begrotingsbehandeling VWS aan de Kamer kan worden gezonden? Zo nee waarom niet en waarom kan een en ander niet bespoedigd worden?

10.

Bent u bereid deze eenvoudige vragen vóór 16 oktober 2019 te beantwoorden? Zo nee waarom niet?


Gerelateerd

De reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister Zorg

De aangekondigde evaluatie van het monetair beleid

Het bericht dat het betalen van artsen/onderzoekers door de farmaceutische industrie kennelijk een lucratief marketinginstrument is

Het bericht ‘Ministeries verzwijgen nog altijd gevoelige contacten met de tabaksindustrie’.

Het artikel ‘Zorg ontvangt tientallen miljoenen van de industrie’

Het bericht dat studenten drie maanden collegegeld terugkrijgen bij vertraging afstuderen

Mogelijke beïnvloeding bij het opstellen van richtlijnen

Hoe de vergoeding en het leveren van palliatieve (terminale) zorg nog altijd niet goed loopt

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl