Tweedemonitor / Kamervraag / De reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister ZorgDe reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister Zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z19192

2019Z19192


Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over de reden van de vertraging bij de evaluatie van het Transparantieregister Zorg (ingezonden 9 oktober 2019)

1.

Waarom is de evaluatie van het Transparantieregister Zorg nog niet naar de Kamer gezonden, terwijl u die heeft toegezegd voor “in de zomer van 2019”?

2.

Heeft u de Kamer op de hoogte gesteld van de vertraging? Zo nee, waarom niet?

3.

In welk stadium bevindt het evaluatie-onderzoek zich nu ?

4.

Hoe luidt de onderzoeksvraag en hoe luiden de deelvragen?

5.

Kunt u tenminste de onderzoeksopzet naar de Kamer zenden? Zo nee, waarom niet?

6.

Welke stappen zijn tot nu toe gezet?

7.

Welke respons is tot nu toe ontvangen? Van wie?

8.

Wat moet er nu nog precies gebeuren, wat is de planning en wanneer wordt de definitieve evaluatie verwacht?

9.

Kunt u toezeggen dat de evaluatie vóór de begrotingsbehandeling VWS aan de Kamer kan worden gezonden? Zo nee waarom niet en waarom kan een en ander niet bespoedigd worden?

10.

Bent u bereid deze eenvoudige vragen vóór 16 oktober 2019 te beantwoorden? Zo nee waarom niet?


Gerelateerd

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl